17 February 2009

Comunicatul de la DNA


16 februarie 2009
Nr. 27/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
- NECOLAICIUC MIHAI, fost director general al Companiei Naţionale a Căilor Ferate Române (CN CFR), în sarcina căruia s-au reţinut două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată;
- MISIR MIHAIL GABRIEL, fost director comercial al CN CFR, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată;
- OLĂERU VIORICA, fost director al Direcţiei Economice din cadrul CN CFR , în sarcina căreia s-a reţinut complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată;
- VLĂDUŢ DRAGOŞ VASILE, fost şef al Serviciului Aprovizionare din CN CFR, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată;
- VLĂDUŢ ILIE, fost funcţionar în cadrul Serviciului Aprovizionare din CN CFR, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată;
- NICOLAE ALEXANDRU, fost director al Bazei de Aprovizionare Basarab şi director al Bazei de Aprovizionare Basarab şi coordonator achiziţii al Serviciului Aprovizionare, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În perioada 2002 - 2003, inculpatul Necolaiciuc Mihai, în calitate de director general al CN CFR, a semnat un număr de 23 de comenzi de achiziţii de piese pentru instalaţii feroviare către SC GENERAL COM ELECTRICA SA Bucureşti. Aceste comenzi au fost semnate cu încălcarea prevederilor legale şi în lipsa oricăror documente care să ateste necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, furnizorul nefiind neautorizat de către Autoritatea Feroviară Română (AFER - organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor desemnat să asigure autorizarea şi supravegherea tehnică a furnizorilor interni de produse şi servicii în domeniul feroviar). Comenzile au fost semnate fără derularea unor proceduri de achiziţii publice şi fără încheierea unor contracte prevăzute în mod obligatoriu de lege.
Ulterior, inculpatul Necolaiciuc Mihai a semnat personal, în mod nelegal, instrumente de plată în valoare totală de 55.676.765.698 ROL, reprezentând contravaloarea unor mărfuri inutile şi cumpărate la suprapreţ şi a acceptat semnarea nelegală de către alte persoane a unor instrumente de plată.
În demersul său, inculpatul Necolaiciuc Mihai a fost ajutat de subordonaţii săi, inculpaţii Misir Mihail Gabriel, Olăeru Viorica, Vlăduţ Dragoş Vasile şi Nicolae Alexandru, prin diverse activităţi nelegale.
În această modalitate, CN CFR a fost prejudiciată cu suma de 71.628.080.358 ROL, sumă cu care CN CFR s-a constituit parte civilă în cauză.
De asemenea, în perioada 2002 - 2003, inculpatul Necolaiciuc Mihai, în calitate de director general al CN CFR, a semnat un număr de 4 comenzi către SC NURELO PREST COM SRL Târgu Jiu (furnizor neautorizat AFER), cu încălcarea prevederilor legale şi în lipsa oricăror documente care să ateste necesitatea şi oportunitatea achiziţiei. Comenzile au fost semnate fără derularea unor proceduri de achiziţii publice şi fără încheierea unor contracte prevăzute în mod obligatoriu de lege.
Ulterior, în mod nelegal, inculpatul Necolaiciuc Mihai a semnat instrumente de plată în valoare totală de 25.230.049.630 ROL, acceptând plăţi pentru întreaga cantitate de marfă furnizată, reprezentând contravaloarea unor mărfuri inutile şi cumpărate la suprapreţ. Pentru unele cantităţi de mărfuri nu au existat comenzi scrise, însă CN CFR le-a recepţionat şi plătit.
În acest context, inculpatul Necolaiciuc Mihai a fost ajutat de subordonaţii săi, inculpaţii Misir Mihail Gabriel, Vlăduţ Dragoş Vasile, Vlăduţ Ilie şi Nicolae Alexandru, care au acţionat în diferite modalităţi.
În această modalitate, CN CFR a fost prejudiciată cu suma de 61.909.121.680 ROL.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus măsura aplicării sechestrului asigurător asupra a două imobile (teren şi clădire, pensiune agroturistică situată în localitate Buşteni, Judeţul Prahova) aparţinând inculpatului Vlăduţ Ilie. Celelalte bunuri imobile, precum şi sume de bani din conturile bancare ale inculpaţilor au fost indisponibilizate în alte două dosare penale aflate pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.
Deoarece inculpatul Necolaiciuc Mihai s-a sustras de la urmărirea penală pe tot parcursul acesteia, cu ocazia anchetelor anterioare desfăşurate în alte două dosare penale, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a emis mandat de arestare naţională, europeană şi de urmărire internaţională.
Inculpatul Necolaiciuc Mihai a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în alte două dosare penale, mediatizate prin comunicatele nr. 21/VIII/3 din 1 februarie 2008 şi 165/VIII/3 din 24 iunie 2008, ambele afişate pe site-ul www.pna.ro.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

17 februarie 2009
Nr. 29/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

ANGHELINĂ IOAN, fost primar al comunei Şeica Mare, judeţul Sibiu în perioada 2004 – iunie 2008, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- instigare la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;
- instigare la săvârşirea infracţiunii de schimbare, fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor;
- fals intelectual;
- instigare la infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată;

BLEOCA IOAN, fost viceprimar al comunei Şeica Mare, judeţul Sibiu în perioada 2004 – iunie 2008, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;
- schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugete administrate de acestea ;
- două infracţiuni de fals intelectual, din care una în formă continuată;

RAICU STELUŢA, referent fiscal la Primăria Şeica Mare, în sarcina căreia s-au reţinut două infracţiuni de fals intelectual, din care una în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:
În perioada ianuarie 2007 – iunie 2008, inculpatul Anghelină Ioan, în calitatea sa de primar al comunei Şeica Mare jud. Sibiu, l-a determinat inculpatul Bleoca Ioan, viceprimar al aceleiaşi comune, să formuleze în nume propriu o cerere către Agenţia de Plăţi pentru Intervenţie în Agricultură (A.P.I.A.) Sibiu pentru acordare de subvenţii finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (F.E.G.A.). În cererea respectivă, inculpatul Bleoca Ioan a declarat în mod nereal că utilizează o suprafaţă de 1061,38 hectare păşune de pe raza comunei Şeica Mare. În realitate, suprafaţa de păşune era închiriată şi utilizată de către 31 de crescători de animale care încheiaseră contracte cu Consiliul Local Şeica Mare. Pentru a crea aparenţa unei situaţii de legalitate, în aceeaşi perioadă, inculpaţii Anghelină Ioan, Bleoca Ioan şi Raicu Steluţa au întocmit în fals un document intitulat „Contract de asociere privind administrarea Păşunilor Şeica Mare”.
În această modalitate, Bleoca Ioan a obţinut pe nedrept suma de 88.661,76 lei reprezentând subvenţie acordată din fondul Comunităţilor Europene Garantate pentru Agricultură aferentă anului 2007.
În cursul lunii iunie 2008, la cererea lui Anghelină Ioan, inculpatul Bleoca Ioan a schimbat destinaţia acestor bani (respectiv de a-i utiliza exclusiv pentru întreţinerea suprafeţelor de păşune) astfel încât banii au fost utilizaţi pentru amenajarea de străzi şi drumuri din intravilanul comunei Şeica Mare. La instigarea lui Anghelină Ioan, inculpaţii Bleoca Ioan şi Raicu Steluţa au întocmit în fals trei procese verbale de execuţie de lucrări de amenajare a unor căi de acces la păşunea Şeica Mare, lucrări în realitate neefectuate.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale s-a constituit parte civilă cu suma de 88.661,76 lei. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor imobile aparţinând inculpaţilor Anghelina Ioan, Bleoca Ioan şi Raicu Steluţa.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Mediaş.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.