12 February 2009

Diana Tuşa: Câteva Amendamente la proiectul de lege pentru aprobarea Bugetului de Stat, a treia parte


Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor


Nr.

Crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/ alineat

Text amendament propus

(autor, apartenenţa politică)

Motivaţia amendamentului/

Sursa de finanţare

1.

Anexa nr. 3/ 27/27

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

Cap. 6701

Programul –Cultură, recreere şi religie

Se propune suplimentarea sumelor alocate la Cap. 6701 „ Cultură, recreere şi religie” pentru următoarele obiective de investiţii:

*Parohia ortodoxă Sf. Ap. Andrei, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 200 mii lei;

* Parohia ortodoxă Sf. Spiridon Nou, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 200 mii lei;

* Parohia Ortodoxă Sf. Mucenici Brâncoveni, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 100 mii lei;

* Parohia Ortodoxă Sfânta Treime, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 100 mii lei;

* Parohia ortodoxă Sf. Dimitrie Cel Nou, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 100 mii lei;

* Parohia Sf. Trei Ierarhi,

Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 500 mii lei;

* Parohia ortodoxă Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 50 mii lei;

* Parohia ortodoxă Cuvioasa Parascheva, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 500 mii lei;

* Parohia Adormirea Maicii Domnului, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 100 mii lei;

* Parohia ortodoxă Naşterea Maicii Domnului, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 100 mii lei;

* Parohia Acoperământul Maicii Domnului (Catedrala Mitopoliei de Rit Vechi), Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 400 mii lei;

* Parohia Înălţarea Domnului, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 350 mii lei;

* Parohia ortodoxă Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril-Romanu, Com. Romanu, jud. Brăila cu suma de 15 mii lei;

* Parohia Chiscani, jud. Brăila cu suma de 400 mii lei ;

* Parohia Galbenu (Sat Zamfiresti) jud. Brăila cu suma de 250 mii lei;

* Parohia Berteştii de Jos, jud. Brăila cu suma de 500 mii lei;

* Parohia Gradiştea, jud. Brăila cu suma de 300 mii lei;

* Parohia Tichileşti, jud. Brăila cu suma de 150 mii lei;

* Parohia Siliştea, jud. Brăila cu suma de 220 mii lei;

* Parohia Scărlăteşti (com Cireşu), jud. Brăila cu suma de 50 mii lei;

* Parohia Scorţaru NouSfânta Maria Mare”, jud. Brăila, cu suma de 350 mii lei.

Autor: deputat PNL Diana Tuşa, Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Sumele solictate sunt necesare pentru finanţarea lucrărilor de construcţie,reabilitare,întreţinere şi consolidare a lăcaşurilor de cult.

Sursa de finanţare:

Redistribuire în cadrul bugetului Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

(sursa: http://dianatusa.ro)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.