12 February 2009

Diana Tuşa: Câteva Amendamente la proiectul de lege pentru aprobarea Bugetului de Stat, a doua parte


Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.

Nr.

Crt.

Articolul din

(lege/capitol/subcapitol/paragraph/grupa/titlu/articol/alineat

Text amendament propus

(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului

Sursa de finanţare

1.

Anexa 3/36/26

Ministerul Tineretului şi Sportului

Program –Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive

Se propune alocarea sumei de 15.000..mii lei din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului pentru construcţia unui Bazin Olimpic în Municipiul Brăila, jud. Brăila.

Autor: deputat PNL, Diana Tuşa, Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Pentru susţinerea sportului de performanţă în Municipiul Brăila sunt necesare investiţii în infrastructură sportivă.

Sursa de finanţare:

Bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului


Nr.

Crt.

Articolul din

lege/ anexa, capitol/ subcapitol/ paragraf/ grupa/titlul/articol/ alineat

Text amendament propus

(autor/ apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului

Sursa de finanţare

1.

Anexa nr. 3/25/02

Cap. 51, art. 1, alin 15

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Se propune alocarea de sume de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru următoarele obiective de investiţii:

* Reabilitare Grădiniţă şi dotare utilităţi (apă şi grup sanitar) sat Ibrianu , Comuna Gradiştea, Jud. Brăila cu suma de 177 mii lei;

* Lucrări de modernizare Grădiniţă Sat Gradiştea de Jos- introducere grup sanitar, comuna Gradiştea, jud. Brăila cu suma de 70 mii lei;

*Lucrări de modernizare Grădiniţă Sat Mărăloiu-introducere grup sanitar, comuna Gradiştea, jud. Brăila cu suma de 106 mii lei;

* Construcţie Grădiniţă nouă Comuna Gradiştea, Jud. Brăila cu suma de 500 mii lei;

* Dotari Grădiniţă nouă Comuna Gradiştea, Jud. Brăila cu suma de 150 mii lei;

* Constructie Grădiniţă nouă Sat Batogu , Com Cireşu, Jud Brăila cu suma de 1500 mii lei;

* Constructie Grădiniţă nouă Sat Vultureni, Com Cireşu, Jud Brăila cu suma de 1500 mii lei;

* Construcţie Grădiniţă Sat Muchea, Comuna Siliştea, Jud. Brăila cu suma de 150 mii lei;

* Extindere Grădiniţă cu program prelungit, Comuna Tichileşti, Jud. Brăila cu suma de 1.116 mii lei;

* Reabilitare Grădiniţă, Sat Scorţaru Nou, Comuna Scorţaru Nou, Jud. Brăila cu suma de 250 mii lei ;

* Reabilitare Gradinita comuna Ciocile, Jud. Brăila, cu suma de 8.500 mii lei;

* Reabilitare şi consolidare Grădiniţa nr. 50, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de

100 mii lei;

* Dotare cu mobilier a Grădiniţei nr.37„Dumbrava minunată”, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma 110 mii lei;

* Extinderea Grădiniţei nr 56 cu 3 săli de clasă şi o sală de sport, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 110 mii lei;

* Construcţie nouă Grădiniţa Sf. Nicolae ( 10 săli de clasă), Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 6 100 mii lei;

* Reabilitare şi extindere Grădiniţa nr. 11, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 2000 mii lei;

* Reabilitare Grădiniţa nr 53 “Nu mă uita” , Municipiul Brăila, Jud. Brăila cu suma de 1 000 mii lei;

* Lucrări de reparatii capitale la Grădiniţa nr. 8 Municipiul Brăila, Jud. Brăila cu suma de 1 500 mii lei;

* Lucrări de reparatii capitale la Grădiniţa nr.47, Municipiul Brăila, Jud. Brăila cu suma de 1 400 mii lei;

* Reabilitare şi extindere Grădiniţa nr. 51, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 1000 mii lei;

* Reabilitare şi extindere Grădiniţa nr. 55, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 1500 mii lei;

* Reabilitare şi extindere (proiectare , începerea lucrarilor ) Grădiniţa nr. 42, Municipiul Brăila, Jud. Brăila cu suma de 200 mii lei;

*Lucrări de amenajare Grădiniţa nr. 38 “Iris”, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 150 mii lei;

* Lucrări de amenajare Grădiniţa nr. 58, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 500 mii lei;

*Lucrări de reabilitare Grădiniţa nr. 36, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 200 mii lei;

* Continuare construcţie nouă Grădiniţa nr. 40, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 2500 mii lei;

* Lucrări de reabilitare Grădiniţa nr. 2, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 750 mii lei;

* Lucrări de reabilitare Grădiniţa nr. 24, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de

750 mii lei;

Autor: deputat PNL Diana Tuşa, Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Pentru buna desfăşurare a activităţii didactice, pentru studierea într-un mediu şcolar sănătos, se impune reconsolidarea şi reabilitarea clădirilor precum şi crearea unui număr suficient de săli de clasă.

O parte din aceste obiective nu au beneficiat de lucrări de modernizare din .anii `80 sau `90.

Sursa de finanţare:

Redistribuire în cadrul bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Nr.

Crt.

Articolul din

lege/ capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/articolul/alineat

Text amendament propus

Autor/apartenenţă politică

Motivaţia amendamentului

Sursa de finanţare

1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Anexa 1, titlul 25

Se propune alocarea a 0,7% din PIB pentru bugetul de cercetare şi inovare.

Autor: deputat PNL Diana Tuşa

Grupurile parlamentare PNL ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

Angajamentele asumate de Romania din Cap. XVII al Acordului în vederea aderării la U.E care prevedea acordarea a 1% din PIB până în 2007, modificat prin O.U.G. 88/2006 care prevede „o creştere anuală a alocatiilor bugetare astfel încât să se atingă nivelul de 1% din PIB in anul 2010.

Totoodată prevederile Agendei de la Lisabona revizuite, prevede ca statele Uniunii Europene să investeasca in Cercetarea Ştiintifică 3% din PIB, pentru a realiza o economie europeană competititvă, bazată pe cunoaştere;

Sursa de finanţare:

Diminuarea bugetului Administraţiei Prezidenţiale în limita prevăzută în Bugetul pe anul 2008

2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Anexa nr. 3/25/01

Cap.51 art.1 alin.15

Se propune suplimentarea sumelor alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru următoarele obiective de investitii:

* Lucrări de modernizare Şcoala Gradiştea de Jos- introducere utilităţi ( grup sanitar ) com Gradiştea Jud Brăila, cu suma de 75 mii lei;

* Lucrare de execuţie Şcoala de Arte şi Meserii corp C5, Sat Berteştii de Jos, Comuna Berteştii de Jos, Jud. Brăila, cu suma de 400 mii lei;

* Construcţie Scoală cu cls. I-IV, Sat Lacu Sărat, comuna Chiscan, Jud Brăila, cu suma de 1.300 mii lei ;

* Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII (2 corpuri: Şcoala Veche si Şcoala Nouă) Com Cireşu, Jud Brăila, cu suma de 2.000 mii lei;

* Reabilitare Şcoala Generală clasele I-VIII, Sat Cotul Lung, Comuna Siliştea, Jud. Brăila, cu suma de 150 mii lei;

* Reabilitare Şcoala Generală clasele I-VIII, Comuna Tichileşti, Jud. Brăila, cu suma de 418 mii lei;

* Reabilitare Şcoala Generală clasele I-IV, Sat Gurguieţi, Comuna Scorţaru Nou, Jud. Brăila cu suma de 250 mii lei ;

* Reabilitare Şcoala Generală clasele I-IV, Sat Chichineţu, Comuna Ciocile, Jud. Brăila cu suma de 400 mii lei ;

*Lucrări de amenajare şi aducţiune apă, Şcoala Generală nr. 9, Municipiul Brăila, Jud. Brăila, cu suma de 200 mii lei.

Autor: deputat PNL Diana Tuşa

Grupurile parlamentare PNL ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

Pentru buna desfăşurare a activităţii didactice în unitatăţile de învăţământ menţionate se impune reabilitarea. lor.

Sursa de finanţare:

Diminuarea bugetului Administraţiei Prezidenţiale în limita prevăzută în Bugetul pe anul 2008


(sursa: http://dianatusa.ro)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.