12 February 2009

Diana Tuşa: Câteva Amendamente la proiectul de lege pentru aprobarea Bugetului de Stat, a patra parte


Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

Nr.

Crt.

Articolul din

lege/anexa/ capitol/subcapitol/ paragraf/ grupa/ titlul/articol/ alineat

Text amendament propus

Autor, apartenenţa politică

Motivaţia amendamentului

Sursa de finanţare

1.

Anexa nr. 3/ 27/23

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naşional

Proiectul Căminul Cultural -Dezvoltare Durabilă

Se propune alocarea de sume de către Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimonilui Naţional, prin Proiectul Căminul Cultural -Dezvoltare Durabilă, pentru următoarele obiective de investiţii:

*Reabilitare Cămin Cultural sat Pitulaţi, jud. Brăila cu suma de 427 mii lei;

* Reabilitare Cămin Cultural sat Batogu, comuna Cireşu, cu suma de 250 mii lei ;

* Reabilitare Cămin Cultural Scărlăteşti, comuna Cireşu, jud. Brăila cu suma de 250 mii lei;

* Reabilitare Cămin Cultural sat Vultureni, comuna Cireşu, jud. Brăila cu suma de 250 mii lei ;

* Reabilitare si extindere Cămin Cultual Comuna Mircea Vodă, jud. Brăila cu suma de 800 mii lei;

* Reabilitare Cămin Cultural Radu Negru, municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 1.500 mii lei.

Autor: deputat PNL Diana Tuşa, Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat

Pentru toate aceste obiective sunt necesare lucrări de reabilitare, astfel încât aceste spaţii să devină adecvate pentru desfăşurarea evenimentelor culturale şi de altă natură, la nivelul localităţilor.

Sursa de finanţare:

Diminuarea bugetului Ministerului Turismului

Program Naţional pentru Turism Ecumenic


(sursa: http://dianatusa.ro)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.