24 February 2009

PNL - conferinţă de presă Alina Gorghiu - 24.02.2009


Marţi, 24 Februarie 2009 17:13

pnl_conferinta_gorghiu_24022009Alina Gorghiu: Revin în această conferinţă de presă cu subiectul demiterilor abuzive de la fostul departament de control al Guvernului, actualmente corpul de control al primului ministru. Vă reamintesc pe această cale că premierul Emil Boc a dispus disponibilizarea a 61 de angajaţi dintr-un număr total de 68 din cadrul acestei structuri, dintre care 2 femei aflate în concediu postnatal, iar o femeie aflată în trimestrul 3 de sarcină. Din acel moment, datorită implicării mass-media şi a faptului că PNL a luat atitudine faţă de gravul abuz al premierului asupra prevederilor Codului Muncii, domnul Boc s-a răzgândit, amânând disponibilizarea mamelor până la data la care expiră perioada de concediu. Dincolo de amatorismul îngrijorător de care a dat dovadă Cabinetul Boc, consider că abuzul săvârşit de acesta nu este nici pe departe reparat. Anunţ pe această cale depunerea unei sesizări către avocatul poporului, organism în măsură să atace la Curtea Constituţională dispoziţiile, prevederile ordonanţei de urgenţă numărul 3 / 2009. Este vorba de ordonanţa în care se prevede, printre multe altele, semnarea unui angajament de loialitate de către personalul noului corp de control al primului ministru, condiţie obligatorie din punctul acestuia de vedere pentru ocuparea postului. Potrivit art. 7 alin. 6 personalul fostului departament al corpului de control al Guvernului se preia în limitele numărului de posturi alocat prin decizia primului ministru, pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, a bunului său renume şi a încrederii acordate de primul ministru, cu condiţia semnării unui angajament de loialitate. Ori corpul de control ar trebui ocrotit de presiunile venite din partea premierului în funcţie, tocmai prin evitarea unor conflicte de interese. Vorbesc de cazurile în care inspectorii din cadrul acestei structuri ar trebui să acţioneze asupra unor apropiaţi ai domnului Boc. Consider că sesizarea avocatului poporului sau sesizarea făcută de mine către avocatul poporului este următorul pas firesc în faţa unui prim ministru care se coboară la astfel de tertipuri legislative pentru a putea face faţă clientelei politice în cadrul sistemului şi încălcând, totodată, orice normă a bunului simţ şi a profesionalismului. Între timp, însă, pentru că ordonanţa de urgenţă 3/2009 a intrat în dezbaterea Camerei Deputaţilor, mai precis la comisia pentru administraţie publică, am depus o serie de amendamente care, sper eu, vor reuşi să repare abuzul săvârşit prin emiterea acestui act, din punctul meu de vedere, insuficient documentat şi vădit rău intenţionat. Îmi reconfirm sprijinul pentru toţi cei 61 de angajaţi care au fost destituiţi prin decizia primului ministru, destituiţi în mod abuziv. Îi asigur că domnul Boc nu va putea merge în continuare pe burtă mascând acest abuz cu decizii organizatorice de imagine. Vă mulţumesc foarte mult pentru participarea la conferinţă. Colegii mei o să vă pună la dispoziţie tot ceea ce înseamnă articolele invocate ca fiind neconstituţionale, sesizarea depusă către avocatul poporului şi vă stau la dispoziţie cu absolut orice întrebare pe această temă.

(Prin Monitoring Media: Antena 3, Ora: 14:03 sursa: http://www.monitoring.ro)Sesizare către Avocatul Poporului

Cu privire la neconstituţionalitatea OUG nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, având în vedere următoarele aspecte:

1. Neconstituţionalitatea extrinsecă a actului normativ

1.1. OUG nr. 3/2009 este contrară art. 115 alin. (4) din Constituţie.

Potrivit art. 115 "Delegarea legislativă" alin. (4) din Constituţia României, "Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora".

Actul normativ atacat motivează urgenţa adoptării sale în sensul: "stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului", "având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a măsurilor care se impun pentru îmbunătăţirea activităţii la nivelul Guvernului, în vederea îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor la nivelul Guvernului",
Legea fundamentală a statului prevede posibilitatea Guvernului de a adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare, iar prezenta ordonanţă nu îşi justifică apariţia întrucât aparatul de lucru al Guvernului a existat, cadrul organizatoric a existat, iar structurile apărute sunt noi doar prin denumire, nu şi prin conţinut.
Guvernul României este o entitate independentă de persoanele care o compun. Schimbarea Guvernului nu justifică modificări în organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

1.2. OUG nr. 3/2009 este contrară art. 115 alin. (6) din Constituţie întrucât afectează regimul instituţiilor fundamentale ale statului.

Potrivit art. 115 "Delegarea legislativă" alin. (6) din Constituţia României, "Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică".
Prin rolul său, Guvernul face parte din instituţiile fundamentale ale statului, activitatea sa fiind indispensabilă funcţionării Statului român. Natura Guvernului de instituţie fundamentală a statului este deopotrivă subliniată de statutul constituţional al acestuia, ca şi de faptul că organizarea şi funcţionarea sa, adică regimul său juridic, se reglementează, potrivit art. 73 alin. (3) lit. e) din Constituţie, prin lege organică.
Luând în considerare aceste elemente definitorii, reglementarea organizării şi funcţionării Guvernului şi a unor structuri din cadrul aparatului de lucru al acestuia prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului contravine prevederilor art. 115 alin. (6) din Constituţie, conform cărora ordonanţele de urgenţă "nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului".

1.3. OUG nr. 3/2009 este contrară art. 1 alin. (5) din Constituţie.
Prin nerespectarea drepturilor fundamentale amintite se încalcă şi prevederile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, care instituie obligaţia respectării Constituţiei şi a supremaţiei sale. În aceste condiţii, motivele care au stat la baza emiterii ordonanţei nu pot justifica încălcarea dispoziţiilor constituţionale menţionate.

2. Neconstituţionalitatea privind conţinutul reglementării
OUG nr. 3/2009 este contrară art. 16 alin. (1) din Constituţie.
Potrivit art. 16 alin. (1) din Constituţie, "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări"

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008 s-a modificat substanţial.
În acest sens, art. VII din OUG nr. 3/2009 stipulează următoarele:
alin. (2) "În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înfiinţează Corpul de control al primului-ministru, ca departament fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea, din punct de vedere administrativ-financiar, a secretarului general al Guvernului. Corpul de control al primului ministru preia toate reprezentările şi competenţele fostului Departament de Control al Guvernului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare".
alin.(12) "Personalul Corpului de control al primului-ministru este încadrat numai pe baza încrederii acordate de primul-ministru şi cu condiţia semnării unui angajament de loialitate. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum şi eliberarea sau destituirea din funcţie ori desfacerea contractului de muncă, după caz. Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a personalului Corpului de control al primului-ministru se realizează prin ordonatorul principal de credite al Secretariatului General al Guvernului".

Încadrarea personalul Corpului de Control în baza numai a încrederii acordate de primul-ministru contravine art. 16 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări".
Atribuţia aceasta a primului ministru conferă o nesiguranţă a aparatului de lucru al Guvernului, determinată de schimbări intempestive ce pot fi datorate revocărilor, schimbărilor ce ar putea avea loc în fruntea Guvernului.
Aparatul de lucru al Guvernului nu ar trebui să fie supus subiectivismului şi nici incertitudinii ori nesiguranţei. Aparatul de lucru al Guvernului trebuie să fie un mecanism care să se dezvolte, să crească şi să funcţioneze în orice regim politic.
(sursa: http://www.alinagorghiu.ro)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.