27 January 2013

Aş vrea să spun că avem o problemă cât casă, dar este cu mult mai mare


Un coleg de blogging mi-a oferind un link spre o broşură, foarte bine venită, care descrie foarte bine principalele noţiuni legate de exploatarea gazelor de şist prin metoda fracturării hidraulice.


Dar şi mai important, acest domn mi-a oferit o informaţie preţioasă, anume că explorarea este cam acelaşi lucru cu exploatarea numai că la o dimensiune ceva mai mică...

În asemenea condiţii, faptul că domnul Ponta a dat atâtea acorduri de explorare-dezvoltare-exploatare mă îngrijorează foarte mult.

Iată câte hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea acordului petrolier de concesiune date într-o singură zi...


Căutând pe net am descoperit dovezi.

De exemplu pe http://www.testamericainc.com/services/shale-oil-and-gas-exploration-hydraulic-fracturing/

După ce am citit acolo, numai explorarea şi va contamina zona cu tot felul de belele poluante. Dacă explorarea nu necesită aviz de mediu, cred că deja am încurcat-o.

Uniunea Europeană nu e nici ea încântată de factorii de mediu:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/envi/2011/464425/IPOL-ENVI_ET%282011%29464425%28PAR18%29_RO.pdf

Avem o problemă, din neştiinţă sau cu ştiinţă, din partea Guvernului, mai ales din faptul că dă speranţe celor care doresc exploatarea gazele de şist. Mai mult, se pare că explorarea este şi ea o sursă extrem de importantă de poluare. Poporul trebuie să intervină. Din păcate, dacă lobby-ul pentru exploatare există din plin, vocea celor ca argumentează cu obiecţii ecologice nu prea se aude.

Oricât de banal ar fi, politicienii ar trebui să înţeleagă că prea târziu înseamnă totuşi ireparabil.

(http://pogledaj.to/drugestvari/true-portraits-of-an-ecological-catastrophe/)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.