09 January 2013

Un discurs la care politicienii ar trebui să ia aminte, a unsprezecea parte


Viaţa este ciclică. Dacă nu ne amintim unde au dus căile trecutului, vom merge mereu şi mereu pe aceleaşi căi greşite. Cuba mijlocului de secol XX a trăit aceleaşi probleme de astăzi ale României. Poate ar trebui să deschidem larg ochii la trecut pentru a nu cădea în aceleaşi capcane în viitor.

Prezint deci, într-un mini-serial, un discurs al lui Fidel Castro cu subiectul CAPITALUL PRIVAT STRĂIN NU SLUJEŞTE NICIODATĂ BINELE ŢĂRII ÎN CARE ESTE INVESTIT. Cuvântarea a fost rostită de Fidel Castro la 24 februarie 1960 în faţa conducătorilor organizaţiilor muncitoreşti. Textul l-am găsit într-o culegere de texte, "Fidel Castro - Cuvîntări Alese", Editura Politică, Bucureşti, 1961.

Episodul trecut:
Un discurs la care politicienii ar trebui să ia aminte, a zecea parte

Ce sumă va necesita înfăptuirea planului de industrializare

Ce sumă trebuie să cheltuim în valută? O parte din ea o vom cheltui în valută naţională, realizând noi înşine construcţia. Va fi însă nevoie să cheltuim pentru import valută în sumă de 98.323.000 de pesos. Aşadar, pentru acest program, pentru acest mic prim plan industrial, guvernul revoluţionar va avea nevoie de 98.000.000 de pesos în valută. Tocmai această valută o economiseşte acum tovarăşul Guevara la Banca Nationals. (Ovaţii.) Astfel, dacă veţi auzi că unele mărfuri de import lipsesc pe piaţă, dacă-i veţi auzi tânguindu-se pe cei care până acum cumpărau aceste mărfuri, să ştiţi că aceasta se datoreşte faptului că noi economisim acum valuta pentru industrializarea ţării. Acest plan nu reprezintă decât o parte a programului nostru, care prevede construirea unor ramuri industriale ca: întreprinderi pentru rafinarea zahărului, un combinat metalurgic, întreprinderi pentru producţia de fontă şi de oţel. Or, aceste întreprinderi necesită fonduri mari. Le vom proiecta şi construi cu ajutorul creditului sovietic de 100.000.000 de dolari. (Aplauze.) Dar costul acestor întreprinderi nu este inclus în cele 152.000.000 de pesos despre care am mai vorbit. Ele vor fi construite peste un an, peste 12—14 luni, iar celelalte — ceva mai târziu, ele necesitând timp pentru a fi proiectate şi pentru prospectarea prealabilă a zăcămintelor. Toate acestea necesită un timp mai îndelungat.

Toate acestea se vor realiza din "micile noastre economii"... (Aplauze.) Facem abstracţie de creditele pe care le vom putea obţine, căci nu ne vom limita la aceasta, ci vom înveşti anual din ce în ce mai mult în dezvoltarea industriei, pe măsură ce va creşte producţia noastră şi bogăţia noastră. Vom înveşti, pe an ce trece, tot mai mult. Acesta este primul plan, care va fi înfăptuit exclusiv din economiile poporului, din fondurile pe care Institutul naţional al reformei agrare le va putea mobiliza pentru îndeplinirea acestui plan industrial, care va da de lucru nemijlocit la aproximativ 13.000 de muncitori, iar în afară. de aceasta va mai da de lucru la încă 40.000 de muncitori.

Căci acest plan va da de lucru nu numai muncitorilor ocupaţi nemijlocit în aceste întreprinderi. Va fi nevoie de oameni pentru deservirea transportului, pentru producţia de materii prime. Fabricile de ulei vor fi deservite de 25 de oameni, dar mii de oameni sunt ocupaţi în producţia materiei prime pentru ulei, în munca pe ogoare, în transporturi, la depozite, la distribuirea acestui produs. (Aplauze.) O filatură va da de lucru la 300, 400 sau 700 de oameni, dar la producerea bumbacului necesar acestei întreprinderi lucrează mii de oameni. Ei sunt ocupaţi la recoltarea bumbacului, la ambalarea lui, la depozitarea şi transportul lui. (Aplauze.) Aşadar, la început căpăta de lucru cei care sunt ocupaţi nemijlocit în aceste întreprinderi, dar după aceea se asigură de lucru şi altor oameni ai muncii. În afară de aceasta, toate aceste măsuri vor determina o creştere a consumului, care va duce la sporirea producţiei de ţigări de foi şi a unei serii de alte mărfuri fabricate de alte întreprinderi producătoare de obiecte de consum, care, la rândul lor, vor trebui să-şi sporească numărul lucrătorilor.

Acesta este planul industrial al Institutului naţional al reformei agrare pe anul în curs. Dar în afară de aceasta mai există şi planul agricol, a cărui înfăptuire necesită încă 150000000 de pesos. (Aplauze.)
(Cineva din public strigă să se construiască o întreprindere pentru fabricarea de sticle.)

Da, însă toate întreprinderile se vor construi potrivit unui plan. Ele se vor construi într-o anumită ordine. Se va studia, potrivit cu necesităţile, problema construirii celor mai importante dintre ele, a acelora care vor permite economisirea valutei la import. Aşadar, construirea întreprinderilor este planificată în concordanţă cu necesităţile ţării, şi nu după capriciul cuiva. Se întâmplă uneori că întreprinderile să nu se construiască în concordanţă cu nevoile ţării; se construiesc, bunăoară, cinci întreprinderi pentru fabricarea aceluiaşi produs. Aceasta înseamnă irosirea fondurilor. Putem oare să ne îngăduim să irosim fonduri? Fondurile pe care le avem trebuie să le folosim raţional, potrivit necesitaţilor, că să nu trebuie să importăm mărfuri.

Agricultura va avea de asemenea nevoie de un mare număr de oameni. Există încă de pe acum unele zone în regiunile agricole ale Cubei unde şomajul a fost lichidat. Oamenii care mai înainte nu aveau de lucru sunt ocupaţi acum la construcţii de baraje, de sisteme de irigaţie, la asanarea mlaştinei Cienaga de Zapata. În fondurile despre care am vorbit mai înainte nu sunt cuprinse investiţiile pentru construcţia de clădiri publice, de locuinţe, de şcoli. Investiţiile în aceste obiective nu sunt cuprinse în plan.


Iată un prim principiu sănătos care în România nu s-a aplicat. Creditul luat de Castro din URSS nu se referea la consum. Subliniază acest lucru, credit se referă la constituirea capitalurilor necesare unei economii productive stabile, a mijloacelor de producţie. Bunăstarea unei ţări, creşterea nivelului de trai, nu se poate face pe împrumuturi de consum ci numai pentru creşterea sustenabilă, pe baza unor economii dezvoltate agro-industrial. O creştere a economiei ce produce la rândul ei capitaluri pentru economie este cheia înfiinţării noilor locuri de muncă. Altfel, fără asigurarea producţiei şi a desfacerii producţiei, noile locuri de muncă vor avea un echivalent în pierderea locurilor de muncă şi, per ansamblu, lucrurile vor stagna sau vor da înapoi.

Sigur, economia centralizată permite existenţa unui plan de dezvoltare. Economia privată se bazează pe iniţiativa privată pentru a acoperi nevoia de dezvoltare a societăţii. Însă existenţa unul plan în sine poate canaliza şi gândirea managerială a iniţiativei private.

Episodul viitor:

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.