07 January 2013

Ordonanţă sau Ordonanţă de Urgenţă


Foarte puţină lume face diferenţa exactă dintre Ordonanţe şi Ordonanţe de Urgenţă.

Constituţia este un pic neclară pentru cei ce nu ştiu diferenţa de procedură.

ARTICOLUL 108 - Actele Guvernului
(1) Guvernul adopta hotarari si ordonante.
(2) Hotararile se emit pentru organizarea executarii legilor.
(3) Ordonantele se emit in temeiul unei legi speciale de abilitare, in limitele si in conditiile prevazute de aceasta.
(4) Hotararile si ordonantele adoptate de Guvern se semneaza de primul-ministru, se contrasemneaza de ministrii care au obligatia punerii lor in executare si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Nepublicarea atrage inexistenta hotararii sau a ordonantei. Hotararile care au caracter militar se comunica numai institutiilor interesate.ARTICOLUL 115 - Delegarea legislativa
(1) Parlamentul poate adopta o lege speciala de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice.
(2) Legea de abilitare va stabili, in mod obligatoriu, domeniul si data pana la care se pot emite ordonante.
(3) Daca legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobarii Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la implinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.
(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgenta numai in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, avand obligatia de a motiva urgenta in cuprinsul acestora.
(5) Ordonanta de urgenta intra in vigoare numai dupa depunerea sa spre dezbatere in procedura de urgenta la Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Camerele, daca nu se afla in sesiune, se convoaca in mod obligatoriu in 5 zile de la depunere sau, dupa caz, de la trimitere. Daca in termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizata nu se pronunta asupra ordonantei, aceasta este considerata adoptata si se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea in procedura de urgenta. Ordonanta de urgenta cuprinzand norme de natura legii organice se aproba cu majoritatea prevazuta la articolul 76 alineatul (1).
(6) Ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate in domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza masuri de trecere silita a unor bunuri in proprietate publica.
(7) Ordonantele cu care Parlamentul a fost sesizat se aproba sau se resping printr-o lege in care vor fi cuprinse si ordonantele ale caror efecte au incetat potrivit alineatului (3).
(8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, daca este cazul, masurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonantei.

Avem două tipuri de ordonanţe. Mai întâi sunt ordonanţele simple care sunt emise cu ştirea Parlamentului României pentru că cei de la Guvern vin şi înştiinţează parlamentul că va emite aceste Ordonanţe şi cere pentru ele o lege de abilitare a Guvernului (delegarea legislativă) de a le emite. Ordonanţele de Urgenţă nu mai au legătură cu acest tip de ordonanţă, pentru că ele se emit în afara unei legi de abilitare anterior emisă de Parlamentul României, Parlamentul este înştiinţat după emiterea Ordonanţei de Urgenţă lăsându-i desigur posibilitatea Parlamentului de a bloca ordonanţă sau de a o modifica ulterior or bloca ulterior printr-o lege specială. Atenţie, Ordonanţa nu este o lege dată de Guvern, spun asta pentru a se înţelege că nu poate legifera Guvernul, doar Parlamentul poate face asta... Ordonanţa, simplă sau de Urgenţă, reprezintă un mod de iniţiere a unei legi, procedural legea este finalizată de către Parlamentul României printr-o formă de aprobare a Ordonanţei, de modificare şi aprobare a Ordonanţei... sau de respingere a Ordonanţei.

Despre ce vorbeşte domnul Boc? Vorbeşte despre...

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Având în vedere necesitatea perfecţionării continue a legislaţiei fiscale, conjunctura economică actuală, principalele caracteristici ale politicii bugetare a României în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi luând în considerare faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,
în temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,
Art. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 292 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale se pot indexa odată la 3 ani, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale.
(2) În situaţia în care autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale hotărăsc indexarea potrivit alin. (1), atunci nivelurile indexate nu pot fi mai mici decât cele stabilite prin hotărârea Guvernului, prevăzută la alin. (3), în vigoare la data la care se hotărăşte indexarea.
(3) Prin hotărâre a Guvernului se reglementează o dată la 3 ani, de regulă până la data de 30 aprilie, nivelurile indexate ale valorilor impozabile, ale impozitelor şi taxelor locale, ţinând cont de evoluţia nivelului ratei inflaţiei de la ultima indexare.
(4) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin.(3), se actualizează amenzile prevăzute la Titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi taxele prevăzute la art.295 alin.(11) lit. c) şi d), ţinând cont de evoluţia nivelului ratei inflaţiei de la ultima indexare şi sunt obligatorii, asupra acestora neputându-se stabili cote adiţionale.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
(http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/proiect_OUG_modif_art292_21122012.pdf)
Forma în vigoare a Codului Fiscal este următoarea:
ART. 292
Indexarea impozitelor şi taxelor locale
(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.
(2) Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.
(http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/legislatie/cod/cod_fiscal_2012.pdf)
Se observă destul de uşor că varianta Codului Fiscal încă în vigoare nu lasă autorităţilor libertatea de a opta şi a scădea sumele în timp ce modificarea permite acest lucru. Ceea ce iar nu este clar este aliniatul 3, respectiv dacă "autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale hotărăsc indexarea potrivit alin. (1), atunci nivelurile indexate nu pot fi mai mici decât cele stabilite prin hotărârea Guvernului". Nu reiese de aici că pot scădea ci că pot creşte.

Eu sper că vorbim acum despre o Ordonanţă iar acest proiect de Ordonanţă de Urgenţă va fi dat la coş... că altfel nu ştiu unde se ajunge...

4 comments:

vaisamar said...

mai scrii mult la postarea cu 2 CSM—uri ? =)))

Robert Horvath said...

HUNGARIAN MANIFESTO !


JOS REGIMUL BASESCU!
APEL ADRESAT CONCETATENILOR MAGHIARI, PENTRU A SE UNII CU ROMANII PENTRU A SALVA TARA DELA DEZASTRU, INAINTE DE A FI PREA TARZIU, PENTRU NOI TOTI!

Ma numesc Robert Horvath Deva- Cineast New York. Sunt convins ca romanii si ungurii pot sa traiasca impreuna.
Un prim pas este lustrarea si trimiterea in puscarii a intregii conduceri ai UDMR. Absolut toti sunt colaboratori ai vechii sau actualei securitati.
Unii din ei au colaborat si colaboreaza cu serviciile unguresti.
Este un secret deschis apartanenta lui Gyorgy FrundaVerestoy Attila, Marko Bela, Kelemen Hunor, Kelemen Attila, Toro Tibor, Becsek-Garda Dezso-Kalman, Soghor Csaba si inca 40 de membrii de frunte la organizatia criminala.
Presedintele Szasz Jeno Uniunea Civica a Maghiarilor a declarat :”Sunt trist,ca elita politica a comunitatii maghiare a fost amestecata cu regimul comunist, ca presedintele Marko sau ministrul Borbely au fost amestecati cu trecutul.”
MARCO BELA COLONEL DE SECURITATE
Înainte de 1989, Bela Marko a fost unul dintre redactorii de bază ai revistei „Igaz Szo“, revistă a filialei scriitorilor comunişti maghiari din România, care apărea la Tg. Mureş. A luat un premiu al Uniunii Scriitorilor în 1980. Un apropiat al regimului Ceauşescu. Ofiter acoperit. La ora actual este ofiter acoperit activ SIE. .
AM TRIMIS O NOTA CONFIDENTIALA SERVICIILOR ROMANESTI CERAND SA VERIFICE DACA FRUNDA ESTE AGENT, DUBLU AGENT SAU TRIPLU AGENT !aliy

Robert Horvath said...

Domnule Bibliotecar
Nu pun la indoiala doua lucruri. Faptul ca aveti
barba si pretenia pentru Dan Voiculescu.
Din surse sigure stiu ca varanul citeste postarile
mele pe blogul dv. ....profit de ocazie ....Am o placere
deosebita sa vad ....cum ai tremura......

SENZATIONAL SI TERMINAL : DAN VOICULESCU A INCALCAT LEGISLATIA
AMERICANA ! AMBASADA SUA ADRESEAZA O NOTA OFICIALA GUVERNULUI
ROMAN
VOICULESCU A DEPUS O PARTE DIN BANII LUI CEAUSESCU IN SUA
OPERATIA A FOST APROBATA DE BASESCU
AGENTI AU SERVICIULUI EXTERN CU CETATENIE SUA DETIN CONTURILE.
FBI INTRA PE FIR
IN CALITATE DE JURNALIST DE INVESTIGATIE SI CETATEAN AMERICAN AM CERUT O ANCHETA FBI SI PUNEREA SUB SECHESTRU A COMPANILOR AMERICANE SAU ROMANE AMERICANE SAU A PERTENERILOR LUI DAN VOICULESCU, ACESTEA INTRA IN PERIMETRUL LEGISLATIEI SUA. BANII FURATI DE CEAUSESCU APARTIN POPORULUI ROMAN CITITI IN CURAND ....RASPUNSUL OFICIAL....PE NOUL BLOG
INTALNIRE CU DAN VOICULESCU ....LA PUSCARIE
ROBERT HORVATH PRESIDENT DEVARTES FILM INTERNATIONAL
NEW YORK TOKYO
http://devanewyork.blogspot.com/2012/12/intalnire-cu-dan-voiculescula-puscarie.html

Robert Horvath said...

erata
.Am o placere
deosebita sa vad ....cum ai tremura......chilotii !

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.