06 May 2009

All'erta marinar
(sursa: YouTube, Titta Ruffo - All'erta marinar - L'Africana - Meyerbeer)

Mesajul
preşedintelui României, Traian Băsescu,
adresat cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Corpului Maiştrilor Militari de Marină
(06 mai 2009)

Domnilor maiştri militari,

Aniversarea centenară a Corpului Maiştrilor Militari de Marină îmi oferă emoţionantul prilej să mă adresez dumneavoastră, membrilor unei structuri militare profesioniste a statului de drept, şi să vă felicit pentru stăruinţa, abnegaţia şi modul bărbătesc în care vă îndepliniţi misiunile constituţionale.
Fiind legat sufleteşte de nobila şi frumoasa meserie de marinar, fiecare eveniment pe care Marina Română îl sărbătoreşte, reprezintă pentru mine un moment de bucurie şi satisfacţie. Cu sinceră părere de rău că nu pot participa la acest eveniment, doresc ca, prin prezentul mesaj, să fiu alături de toţi membrii Corpului Maiştrilor Militari de Marină.
Această sărbătoare ne oferă un bun prilej de a-i cinsti pe toţi cei care de-a lungul istoriei şi-au dat viaţa pentru apărarea fruntariilor de ape ale României, ori şi-au frânt destinul pe mări şi oceane, pentru gloria puterii maritime româneşti. Cinstirea memoriei lor este semnul nostru de respect şi garanţia angajării noastre, responsabile pentru viitor !

Călăuziţi de sentimentul de dragoste de patrie, de pildele de eroism ale înaintaşilor, maiştrii militari de marină au luptat cu abnegaţie şi spirit de sacrificiu, în timpul primului şi celui de-al doilea război mondial, înscriind pagini de neuitat în cartea bogatelor tradiţii de luptă ale Marinei Române. Eroismul acestor tehnicieni ai apelor, jertfele lor, ne obligă să le purtăm cu pioşenie amintirea şi respectul nostru.

La această sărbătoare doresc să omagiem, alături de cei care şi-au înscris faptele, cu jertfa de sânge, în cartea de istorie a României, pe maiştrii militari veterani de război, maiştrii militari de marină în rezervă şi în retragere care, de-a lungul anilor, au contribuit umăr la umăr la ridicarea prestigiului şi a standardului profesional al acestei categorii de personal.

Asemenea întregii armate, corpul maiştrilor de marină a parcurs un proces complex de transformare şi redimensioanre, astfel încât, astăzi reprezintă un segment de bază al resurselor umane din Forţele Navale, bine pregătit profesional, capabil să întrebuinţeze tehnica de la bordul navelor şi din celelalte unităţi şi să încadreze funcţii în condiţiile impuse de standardele NATO.

În cadrul Forţelor Navale, locul şi rolul maiştrilor militari de marină creşte pe măsura importanţei obiectivelor ce le au de îndeplinit, iar profesionalismul şi responsabilitatea dovedite în îndeplinirea misiunilor încredinţate oferă acestora, pe bună dreptate, statutul de coloană vertebrală a Forţelor Navale.
Astăzi, la ceas aniversar, Corpul Maiştrilor Militari de Marină trăieşte, prin membrii săi, o nouă tinereţe. Spiritul care i-a animat pe cei care au pus bazele Corpului Militar sub denumirea „Maeştri de Marină şefi de specialitate” este viu şi s-a răspândit în rândul tuturor generaţiilor. Iubirea pentru mare şi anii puşi în slujba lui „Neptun” de către maiştrii militari de marină, alături de celalţi camarazi, oferă pentru tânăra generaţie un izvor nesecat de experienţă şi înţelepciune.

Am convingerea că şi pe viitor veţi găsi resursele necesare pentru ca domeniul dumneavoastră de activitate să-şi continuie procesul de dezvoltare şi modernizare iar, prin eforturi comune, să depăşiţi dificultăţile prezentului şi să dovediţi, ca şi până acum, profesionalism, dăruire şi sacrificiu faţă de tradiţiile marinăreşti şi valorile naţionale. Aniversarea de astăzi va reprezenta cu siguranţă o motivaţie spirituală extrem de relevantă, având ca efect creşterea interesului pentru această profesie, în special în rândul tinerilor purtători ai gradului de maistru militar de marină.

Ca o recunoaştere a eforturilor depuse de către membrii Corpului Maiştrilor Militari de Marină, am dat curs propunerilor ministrului apărării naţionale privind conferirea medaliei „Virtutea Militară”, clasa a III-a, unui număr de 49 de maiştrii militari de marină. La sărbătoarea dumneavoastră vă adresez sincere felicitări, urări de împlinire profesională, putere de muncă şi sănătate.

La mulţi ani şi bun cart înainte!

Departamentul de Comunicare Publică
06 Mai 2009

(sursa: http://www.presidency.ro)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.