16 May 2009

Vă recomand să vă informaţi înainte de a pune ştampila pe PNL


JUSTIŢIE DE TIP EUROPEAN IMPLEMENTATĂ ÎN ROMÂNIA

CE ÎMI PROPUN SĂ FAC ÎN MANDATUL DE EUROPARLAMENTAR:
• Să militez în Comisia de Buget în favoarea fondurilor structurale destinate României.
• Să susţin un proiect românesc de prevenire a conflictelor, bazat pe analiza riscurilor asimetrice de securitate (economice, sociale, de mediu), proiect care poate impune o viziune regională asupra situaţiei, dar prin soluţii de tip european.
• Să caut soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii Agenţiei Europene de Gestionare a Cooperării Operative ale Frontierei Externe a statelor membre ale UE (FRONTEX), utile în finalizarea proiectului de securizare a frontierelor în ţara noastră.
• Să contribui la determinarea unei politici comune de gestionare a frontierelor Uniunii Europene, care să ţină cont de interesele României.
• Să particip la crearea unui protocol pentru folosirea şi schimbul de informaţii privind datele biometrice, a unor acorduri privind controlul interfeţei pentru descrierea modului în care va fi folosit protocolul şi elaborarea unui standard de calitate în utilizarea acestor date, pentru a se evita divergenţele în materie de acceptare dintre diferitele state membre ale UE.

PREŢURI MAI MICI LA TELEFOANE ŞI ENERGIE
CE VREAU SĂ FAC ÎN URMĂTORUL MANDAT:
• Să mă implic pe mai departe în domenii precum: energia, frontiera estică, schimbările climatice, extinderea şi politica externă a UE, fondurile europene, pe care le consider teme majore pentru UE şi, în particular, pentru România.
• Să promovez România ca actor principal regional în energie şi să favorizez cooptarea în proiecte finanţate de UE - agenţia europeană pentru energie, captarea şi stocarea CO2, terminale de LNG, energii alternative.
• Să acţionez pentru adoptarea unei legislaţii europene în domeniul telecomunicaţiilor care să contribuie la formarea unei pieţe comune a serviciilor în acest sector, la reducerea preţurilor şi îmbunătăţirea serviciilor.
• Să contribui la atragerea de fonduri europene şi la creşterea gradului de absorbţie, prin dezvoltarea de politici adaptate actualei situaţii economice - facilităţi publice de garantare a împrumuturilor pentru IMM, flexibilizarea regulilor pentru acordarea ajutorului de stat sau accesarea finanţărilor, altele decât cele din fonduri structurale.

DREPTURI ŞI ŞANSE EGALE PENTRU ROMÂNI ÎN EUROPA!
CE VREAU SĂ FAC ÎN URMĂTORUL MANDAT:
• Să contribui la crearea unui spaţiu comun de justiţie în UE, pentru ca justiţia din România să se alinieze celei europene, să se reformeze şi să se profesionalizeze.
• Să activez în continuare pentru apărarea drepturilor comunităţilor de români din străinătate şi combaterea manifestărilor xenofobe şi discriminatorii la adresa lor; să militez pentru înlăturarea regimului restrictiv în ceea ce priveşte accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii din statele membre ale UE.
• Să contribui la întărirea legăturii între Parlamentul European, alte instituţii europene, şi autorităţile locale şi cetăţenii din România, pe de altă parte.
• Să fiu un bun ambasador al României în Europa şi în lume şi să susţin o contribuţie mai activă a României la politica externă a Uniunii Europene.

ŞANSE PENTRU TINERI, DEZVOLTARE PENTRU ROMÂNIA
CE VREAU SĂ FAC ÎN URMĂTORUL MANDAT:
• Să iniţiez politici economice care să susţină creşterea bunăstării românilor şi procesul de consolidare a clasei de mijloc prin încurajarea iniţiativelor antreprenoriale în zone economice cu potenţial, apropiindu-ne astfel de nivelul celorlalte state membre.
• Să lupt pentru garantarea şi dezvoltarea proprietăţii private, pentru realizarea unei economii de piaţă funcţionale, pentru stimularea spiritului întreprinzător, pentru reducerea sărăciei şi a marginalizării sociale.
• Să sprijin planul de relansare economică a statelor membre care poate ajuta România nu doar să traverseze criza economică, ci să se dezvolte în continuare.
• Să militez pentru atragerea de fonduri europene destinate dezvoltării regionale sub toate aspectele ei: dezvoltare a regiunilor rurale, urbane şi încurajarea antreprenoriatului în aceste zone.

SERVICII DE SĂNĂTATE MODERNE PENTRU ROMÂNI ÎN EUROPA
CE VREAU SĂ FAC ÎN URMĂTORUL MANDAT
• Să promovez imaginea şi interesele României în Parlamentul European.
• Să mă implic în proiectele de interes pentru România - bugetul UE, fondurile structurale, libera circulaţie a cetăţenilor, drepturile lucrătorilor din România.
• Să militez pentru educaţia în materie de sănătate.
• Să activez pentru serviciile de sănătate transfrontaliere şi drepturile pacienţilor.
• Să lupt pentru protecţia consumatorilor.
• Să mă implic pentru apărarea drepturilor românilor din afara graniţelor ţării.

LEGI DREPTE, PRINCIPII SĂNĂTOASE PENTRU ROMÂNI
CE ÎMI PROPUN SĂ FAC ÎN MANDATUL DE EUROPARLAMENTAR:
• Să reprezint interesele românilor în toate forurile politico-administrative sau legislative şi să sprijin interesele cetăţenilor României.
• Să susţin factorii politici şi administrativi în obiectivele acestora.
• Să susţin pregătirea tinerilor capabili, pentru a putea forma profesionişti pregătiţi să slujească interesele societăţii româneşti.
• Să promovez o legislaţie echilibrată, bazată pe principii morale, sănătoase.


PARTENER DE ÎNCREDERE PENTRU ÎNTREPRINZĂTORI!
CE ÎMI PROPUN SĂ FAC ÎN URMĂTORUL MANDAT:
• Să susţin proiectul „A Small Business Act for Europe" - un impuls pentru IMM-urile din România, un set de reguli conceput la nivelul Uniunii, menit să sprijine IMM-urile şi să ajute la dezvoltarea lor.
• Să stimulez participarea IMM-urilor la achiziţii publice.
• Să contribui la reducerea timpului în care statul îşi achită datoriile faţă de IMM-uri.
• Să sprijin simplificarea relaţiilor comerciale intracomunitare.
• Să favorizez transferul transfrontalier al sediilor companiilor.

UN MEDIU SĂNĂTOS PENTRU UN VIITOR CURAT
CE VREAU SĂ FAC ÎN URMĂTORUL MANDAT:
• Să acţionez pentru protecţia mediului prin adoptarea unei legislaţii eficiente împotriva defrişărilor ilegale şi a operatorilor care folosesc lemnul „de contrabandă".
• Să militez pentru susţinerea măsurilor de luptă împotriva schimbărilor climatice, care vor ajuta România să îşi reducă emisiile nocive şi în acelaşi timp să devină mai competitivă în noua ordine economică globală.
• Să propun includerea în programa obligatorie de învăţământ din România, în cadrul educaţiei civice, a problematicii de mediu.
• Să susţin diversificarea resurselor energetice şi optimizarea consumului de energie în Europa.
• Să militez pentru etichetarea eficientă a produselor, astfel încât consumatorul european să aleagă ce cumpără în cunoştinţă de cauză.
(sursa: http://pnl.ro)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.