17 May 2009

Vă recomand să vă informaţi înainte de a pune ştampila pe PSDAvând în vedere:
• valorile fundamentale ale social-democraţiei româneşti (egalitate,
libertate, solidaritate, justiţie socială),
• situaţia de criză în care se află societatea românească,
• competenţele Parlamentului European,
• credinţa că o politică autentică este cea care rezolvă problemele
concrete ale oamenilor,
Alianţa PSD+PC îşi asumă pentru perioada 2009-2014 cinci priorităţi pentru
acţiunea sa în Parlamentul comunitar:
• scoaterea României din criză şi relansarea economică
• modernizarea satului şi a agriculturii româneşti
• sănătate şi educaţie, accesibile şi de calitate
• drepturi depline pentru români în Uniunea Europeană
• egalitatea reală între femei şi bărbaţi.

Oferta Politică pentru Alegerile Europene
• crearea unui fond, de 160-190 miliarde Euro, care să ofere lichidităţi de
urgenţă şi capital sistemului bancar. Finanţarea ar veni de la FMI, Banca Mondială,
instituţiile europene (inclusiv Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de
Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii);
• înfiinţarea unui sistem de relansare şi de garantare a solvabilităţii, care să
elimine împrumuturile neperformante din sectorul bancar din Europa Centrală şi de
Est, facilitând totodată o relansare economică efectivă; acest sistem ar urma să fie
structurat de Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
• stabilirea unui Plan de stabilizare multianual pentru reducerea dezechilibrelor,
inclusiv un calendar clar şi ambiţios pentru adoptarea euro în ţările din regiune.
Stabilirea şi punerea în practică a acestui plan ar urma să fie făcută de Comisia
Europeană.

Criza nu trebuie să fie o scuză pentru abuzurile patronale sau să ducă la
apariţia „îmbogăţiţilor crizei”. În Parlamentul European deputaţii socialdemocraţi
vor:
• promova ajustarea legislaţiei europene pentru o mai mare echitate
socială în relaţiile de muncă dintre salariaţi şi angajatori;
• propune un Pact european legat de salarii, care să prevadă salarii
minime decente în toate statele Uniunii Europene;
• acţiona pentru un dialog social mai eficient între sindicate şi
angajatori, la nivel european şi naţional, prin stimularea întâlnirilor şi discuţiilor în
acest sens.

Una dintre categoriile cele mai vulnerabile în perioade de criză o reprezintă
pensionarii, iar pentru protecţia acestora europarlamentarii PSD+PC vor:
• propune introducerea unei pensii minime garantate la nivel european;
• susţine crearea unor resurse bugetare europene care să alimenteze
pensiile persoanelor fără venituri sau cu venituri sub coşul minim;

Modernizarea satului şi a agriculturii româneşti
În mod concret, europarlamentarii PSD+PC vor:
• sprijini finanţarea la nivel european a unor programe care să permită revenirea
la sate a tinerilor, pentru practicarea unei agriculturi moderne;
• propune modificarea Politicii Agricole Comune, astfel încât să fie sprijinite mai
mult şi fermele mici, cu o producţie ecologică;
• solicita crearea unui fond european de pensii pentru agricultorii cu venituri
foarte mici;
• organiza evenimente pentru informarea asupra oportunităţilor de atragere a
fondurilor europene.

Sănătate şi educaţie, accesibile şi de calitate
În acest sens, europarlamentarii PSD+PC vor:
• acţiona pentru constituirea unui sistem european de sănătate publică prin
care să se prevadă standarde minime obligatorii în domeniu pentru statele membre
şi prin care să se instituie un mecanism comunitar de intervenţie în cazurile
excepţionale – epidemii sau dezastre naturale;
• iniţia o campanie prin care cadrele medicale din zonele mai puţin dezvoltate
ale Uniunii (cu precădere din zonele rurale ale ţărilor din Est, deci şi din România)
să fie integrate într-un program de pregătire la nivel european care să asigure,
pe de o parte, o creştere a nivelului actului medical în aceste zone şi, pe de altă
parte, să stimuleze stabilirea cadrelor medicale tinere în aceste zone;
• milita pentru fonduri europene mai mari dedicate programelor europene
de învăţământ şi de cooperare între instituţii de profil din diferite ţări, pentru
promovarea unor standarde europene de educaţie;
• propune un Pact al progresului social european, care să aibă în vedere
standarde şi obiective pentru politicile naţionale de educaţie;
• susţine elevii şi studenţii români (prin mai mulţi bani pentru programele
europene precum Erasmus) pentru a studia în ţările Uniunii. Propunem, alături de Socialiştii europeni, crearea Cartei europene pentru stagii, pentru a da tinerilor care doresc să-şi înceapă o carieră şansa de a acumula experienţă;
• acţiona pentru ca politicile demografice şi de ocrotire a familiilor tinere şi a
copiilor să devină o prioritate pentru Uniune în ansamblu;
• dezvolta o strategie UE privind drepturile copilului, pentru eradicarea sărăciei
în rândul acestora, garantând în acelaşi timp accesul la educaţie.

Drepturi depline pentru români în Uniunea Europeană
Pentru apărarea intereselor României în Uniunea Europeană, respectiv a celor
ale Uniunii în plan internaţional, deputaţii europeni ai PSD+PC vor:
• acţiona pe căi europene pentru deschiderea cât mai rapidă a pieţei muncii
pentru români în toată Europa;
• nu vor permite ca românii să fie supuşi oprobriului public în diverse state
europene, vor lupta pentru drepturile şi demnitatea noastră;
• susţine condiţii mai bune pentru lucrătorii sezonieri români din străinătate şi
vor acţiona împotriva riscurilor la care aceştia se expun în cadrul muncilor depuse;
• promova în continuare cultura românească în Europa, pentru ca ceilalţi
europeni să perceapă corect valorile româneşti;
• continua să susţină o politică externă şi de extindere coerentă a Uniunii
Europene; în acest context, ei vor sprijini aderarea Republicii Moldova la UE în
condiţiile realizării reformelor necesare în acest sens;
• pleda pentru întărirea securităţii energetice a României şi a UE, prin
promovarea proiectelor europene de diversificare energetică şi a unei veritabile
politici europene comune în domeniul energetic, care să aibă ca principiu de bază
solidaritatea între statele membre;
• acţiona pentru un mediu mai curat, pentru respectarea standardelor europene
privind calitatea aerului şi apei.

Egalitate autentică între femei şi bărbaţi
Pentru ca egalitatea dintre femei şi bărbaţi să fie autentică, europarlamentarii PSD+PC
vor:
• propune adoptarea unei Directive europene pentru drepturile femeilor, prin
care să se îmbunătăţească oportunităţile şi drepturile femeilor şi prin care să se
promoveze mecanisme care să ducă la obţinerea egalităţii între sexe, din punct de
vedere social, economic şi politic;
• lansa o campanie şi o consultare a tuturor partenerilor sociali pentru combaterea
cauzelor care duc la discriminările dintre femei şi bărbaţi;
• milita pentru o reprezentare politică egală pentru bărbaţi şi femei, în toate
organele decizionale la nivel european. Vor lupta pentru o Comisie Europeană şi
un Parlament European cu o reprezentare echilibrată pentru ambele sexe;
• încuraja şi sprijini femeile cu iniţiativă, spirit antreprenorial.
(sursa: http://europene2009.psd.ro/oferta.pdf)

Detaliile despre candidatii si oferta PSD se pot citi pe site-ul de campanie: http://europene2009.psd.ro/ .

Informatiile sunt structurate astfel:
Candidati - http://europene2009.psd.ro/candidati.php
Oferta - http://europene2009.psd.ro/oferta.pdf
Buletine electorale - http://europene2009.psd.ro/buletine2009.php
Galerie multimedia - http://europene2009.psd.ro/multimedia.php
Download - http://europene2009.psd.ro/download.php
Linkuri - http://europene2009.psd.ro/e-candidati
(sursa: http://blogulsce.blogspot.com/)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.