04 May 2009

Drama formularului în triplu exemplar


La început a fost cuvântul şi cuvântul s-a transformat în Ordin.

Ministerul Sănătăţii Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate
Nr. 384/26.03.2009 Nr. 413/24.03.2009
ORDIN
pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale
clinice / biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a
Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru
servicii medicale clinice / biletului de internare
Având în vedere:
- Referatul comun de aprobare al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. IB3133/DG706/2009;
în temeiul:
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul
ordin:
ART. 1
Se aprobă modelul unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice / biletului
de internare, ca imprimat cu regim special, în baza căruia se recomandă specialitatea clinică
din ambulatoriu sau din unitatea sanitară cu paturi căreia urmează să se adreseze pacientul
pentru a primi servicii medicale decontate de către casele de asigurări de sănătate, prevăzut
în anexa nr. 1.
ART. 2
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură implementarea biletelor de trimitere
pentru servicii medicale clinice / biletelor de internare, formulare ce conţin elemente de
protecţie împotriva falsificării şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în
anexa nr. 1, înserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzând biletele de
2
trimitere pentru servicii medicale clinice/ biletele de internare, precum şi distribuirea
acestora.
ART. 3
(1) Se aprobă Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de
trimitere pentru servicii medicale clinice/ biletelor de internare, prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Aplicarea prevederilor instrucţiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie.
ART. 4
Medicul care eliberează biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletele de
internare este responsabil de realitatea datelor înscrise în rubricile completate.
ART. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin intră în vigoare începând cu luna aprilie 2009 şi se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii, Ion BAZAC şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Irinel POPESCU

Dezavantajele modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice:

- obţinerea lui se face cu greutate

- comercializarea se face exclusiv de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

- preţul este semnificativ mărit faţă de biletul de trimitere anterior

- nu se eliberează mai multe carnete, ci doar câte unul cu 50 de bilete (la un necesar mediu de 5 topuri pe lună), ceea ce înseamnă 5 drumuri.

Biletul de trimitere în model unic este în trei exemplare, alb, roz şi verde, la fel ca orice tipizat cu regim special, exact ca la o factură.

Iată scenariul imaginat de cei de la Casa De Sănătate:

1. Pacientul se prezintă la medicul de familie cu o durere (nu în cot, ca la guvernanţi) ci, poate, cu un infarct de miocard.

2. Medicul de familie se uită la el cu multă atenţie şi îngrijorare.

3. Medicul de familie completează biletul de trimitere/internare în triplu exemplar cu regim special...

4. Pentru că medicului de familiei îi place culoarea verde, păstrează un exemplar ce îl va arhiva (şi asta se adună, pentru că e o „condamnare” la birocraţie pe viaţă).

5. Celelalte două exemplare, neplăcute doctorului de familie, merg mai departe precum email spam.

6. Pacientul, apăsat de povara răspunderii, semnează de primirea celor două exemplare şi răspunde cu sănătatea lui faţă obligându-se să asigure biletului de trimitere o îngrijire de regim... special.

7. Pacientul îşi plimbă miocardul „infarctuat” la medicul specialist cardiolog, în ambulatoriu de specialitate sau într-o unitate din cele spitaliceşti.

8. Plin de emoţie, pacientul înmânează solemn cele două exemplare pe care le-a avut în custodie, medicul de specialitate preia cu evlavie cele două formulare, se ocupă cu atenţie de ele, eventual mai are ceva timp şi de pacient, dacă nu, nu (că cine l-a pus să facă infarct, nu ştie că e criză şi casa nu are bani).

9. Doctorul specialist, care s-a pregătit pentru acest lucru cam 11 ani de zile, va da la îndosariat şi el exemplarul roz (ca pentru domnişoare) şi va transmite cu celelalte zeci de formulare exemplarul alb Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cum ar fi împreună cu factura şi

10. desfăşurătorul activităţii prestate (în format electronic şi pe suport hârtie). Iată cum formularul cu regim special se întoarce acasă. CNAS va întâmpina probabil fiul rătăcit fără a-l mai întreba despre fratele lui verde şi sora sa roză.

Propun ca de acum încolo să existe şi nişte medici cu regim special, în trei exemplare, halat alb, chiloţi verzi şi bonetă roz, care să nu se mai ocupe de nesimţiţi de pacienţi care tulbură liniştea birocraţiei, şi să aibă o pregătire de arhivar. Şi să le dea şi mânecuţe negre antijeg.

4 comments:

CRANE said...

nu-i asa ca e superb? cam tot ce face guvernul asta este sa se ocupe de imagine: de culoarea bibliorafturilor; de cum ar trebui sa arate tara noastra in ochii strainilor (drept pt care avem si-un imn in engleza de care rad si curcile); de cum sa nu dam bani la profesori ca sa nu se provoace procedura de deficit excesiv; de cum arata Boc (inaltat sau nu pe varfuri), dependent sau nu de Basescu. Numai de ce trebuie facut nu ne ocupam: cum sa fim mai eficienti, ca sa beneficieze si bietul cetatean.

Nu stiu cum mai suportati dvs, dar mie si din America mi s-a facut lehamite. Multa sanatate va doresc!

Bibliotecaru said...

Din păcate nu am ce face, trebuie să-mi sfârşesc zilele aici şi în aceste condiţii.

consumatorulpostmodern said...

Arta consumului serviciilor - în special a celor sociale - nu este la îndemâna oricui. Consumatorii rafinați,în special de calibrul populației rurale din România, vor savura din plin ceremoniile formularelor verzi și roz.

De fapt, pentru a fi cinstiți, în materie de reglementări în domeniul politicilor de sănătate, toate guvernele de după introducerea sistemului asiguratoriu au preluat modele funcționale din alte spații instituționale, așteptându-se să devine eficiente din prima clipă. Sistemele se încăpățânau să-și dovedească eficiența, așa că ele erau din nou re-centralizate, trecute sub controlul paternalist al statului, ca niște copii neascultători. Formularele fac parte dintr-o strategie alternativă: când nu mai putem rezolva problemele nici prin centralizarea controlului, apelăm la strategiile birocrației clasice - îndosariere și păstrarea evidenței, ce contează că între timp sistemele informaționale au evoluat....

Bibliotecaru said...

Din păcate domniile lor sunt stăpânii noştri şi nimic nu-i afectează. Uneori lumea crede că dacă se întâmplă o grevă guvernul şi guvernanţii suferă îngrozitor. De exemplu greva profesorilor şi boicotul tezelor unice... ce suferă guvernul, guvernanţii, premierul? Nişte copii nu primesc evaluarea pe baza căruia se pot înscrie într-o formă de învăţământ superioară... şi îl întristează atât acest lucru pe domnul Pogea încât va scoate nişte bani din buzunar pentru a nu restrânge banii de la buget? Să fim serioşi, lor nu le pasă, copii nu sunt ai lor, nu au nimic de suferit... În cel mai rău şi mai rău caz îşi vor pierde postul... Ei şi? România este în colaps, în alte timpuri ar fi fost încarceraţi, acum îşi vor pierde scaunul... ATÂT! Ei şomeri nu vor fi, sunt prea importanţi pentru asta. Îi vom avea în continuare în zonă, participanţi la alegeri, numiţi în alte funcţii, braţ la braţ cu întreaga politică românească.
Noi suntem sclavi şi ei sunt biciul... dar cine este proprietarul de sclavi? Cum cine? Cei care colectează banii, cei care dau împrumuturi, cei care exportă produse către România, cei care cumpără uzine la kilogram... Pe ei îi ştim cu toţii, acelaşi personaj cu sute de feţe, dar tăcem pentru ca nu care cumva să ne acuze cineva de ceva... Pssst, să facem linişte că vine biciul.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.