19 May 2009

Unde? Ce? Cine?


Aceste întrebări le-aş fi pus premierul la conferinţa de presă de astăzi. Au fost înşiruite multe cifre de milioane euro care global nu spun mare lucru. Pe mine m-ar fi interesat o listă de obiective în care se fie specificat proiectul care urmează a se lansa în execuţie cu soluţia monetară asigurată.

Declaraţii de presă susţinute de premierul Emil Boc
Declaraţii de presă susţinute de primul-ministru Emil Boc

Emil Boc: Bună ziua tuturor!
Aşa cum ştiţi, în fiecare zi de marţi avem întâlniri pe tema absorbţiei fondurilor europene. Consider oportun să fac o scurtă prezentare, în urma şedinţei pe care am avut-o astăzi numai pe componenta agricultură.
Până în momentul de faţă, Guvernul pe care îl reprezint a semnat proiecte, contracte de finanţare în valoare de 900 de milioane de euro. Deci, practic, în acest moment avem semnate, din 22 decembrie când am ajuns la guvernare, contracte de finanţare de proiecte europene în valoare de 900 de milioane de euro.
De asemenea, din 22 decembrie 2008 până în prezent am aprobat prin structurile abilitate proiecte în valoare de un miliard de euro. Cele mai multe proiecte aprobate şi contracte de finanţare semnate sunt pe Programul Operaţional Regional şi pe Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. De menţionat faptul că în cadrul Programului Operaţional Regional există diferenţe majore între diferitele regiuni ale ţării în materia absorbţiei fondurilor comunitare. Aşa cum a prezentat şi ministrul Dezvoltării Regionale, ministrul Vasile Blaga, există regiuni care au atras mult mai multe resurse în POR decât alte regiuni ale ţării. Pot să dau ca exemplu Regiunea de Nord-Est ca o regiune foarte dinamică sau Regiunea Bucureşti-Ilfov ca una mai puţin dinamică în absorbţia fondurilor comunitare pe componenta POR. În acest sens, am decis să invităm marţi, la ora 12, preşedinţii în exerciţiu ai Regiunilor de Dezvoltare, adică preşedinţii de Consilii Judeţene care deţin preşedinţia Regiunii de Dezvoltare pentru a discuta aspectele rămase restante.
În cadrul discuţiei pe componenta agricultură am discutat astăzi despre una dintre măsurile cele mai solicitate de către administraţiile locale, Măsura 322, care vizează renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală. care vizează renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătaţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală. Adică, aici este vorba de lucrările de drumuri, apă, canal, infrastructură socială în mediul rural. Pentru această măsură România are alocată de la UE suma de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. Vreau să ştiţi că pentru această măsură există solicitări acum din partea administraţiilor locale în valoare de peste trei miliarde de euro, deci dublu valorii de bani pe care o avem de la UE. Până în momentul de faţă am alocat bani pe această măsură, încât acum mai sunt de atribuit pe proiecte 777 de milioane de euro.
Am decis să alocăm toţi aceşti bani în anul 2009 şi să nu mai aşteptăm anii următori. Am obţinut şi acordul Comisiei Europene pentru această decizie, prin efortul Ministerului Agriculturii. Deci, în 2009 şi restul de bani vor fi alocaţi pentru această măsură.
În acest context, am stabilit ziua de 15 iunie ca dată de începere a depunerii ultimei runde de proiecte pentru acestă măsură, pentru dezvoltarea satelor şi a mediului rural, pentru alocarea celor 777 milioane rămase. În total, anul acesta, pe acestă măsură, se vor semna contracte de finanţare în valoare de 1,1 miliarde euro, având în vedere şi proiectele care au fost evaluate în perioada martie-mai anul acesta. Deci 1,1 miliarde euro numai pe acestă măsură. Iar dacă vom observa că, în alte capitole de fonduri structurale, nu se vor cheltui banii, vom solicita Comisiei Europene, şi cu aprobarea acesteia vom face transferul spre această măsură a banilor necheltuiţi la alte capitole ale fondurilor structurale.
3. Aşa cum am declarat încă de la adoptarea bugetului, cheia relansării economice a României, în acest moment, stă în investiţii, în relansarea creditării şi evident în salvarea şi menţinerea locurilor de muncă ale românilor.
Pe componenta investiţii, ştiţi că am alocat 20% din banii bugetului pentru investiţia publică masivă în infrastructură. În acest context, am luat 3 decizii. În primul rând, vreau să spun foarte clar că administraţiile locale care nu vor organiza la timp licitaţii pentru lucrările de infrastructură, din bani guvernamentali, vor avea o problemă, în sensul să le vom retrage fondurile. A alocat deja foarte mulţi bani de la nivel guvernamental către administraţiile locale- pe Ordonanţa 7 pentru mediul rural 6.600 miliarde lei vechi (660 milioane lei noi), pe programul de reabilitare termică a blocurilor- 360 milioane lei, de 17 ori mai mult decât în anul 2008, pe programul de drumuri judeţene- HG 577- de 4 ori mai mulţi bani decât în anul 2008. Şi alte programe în domeniul sănătăţii, în domeniul educaţiei.
Dacă administraţiile locale nu vor organiza la timp licitaţiile, pentru ca aceste investiţii să producă efectul pe care îl dorim în economie- locuri de muncă pentru români şi bani existenţi pe piaţă- atunci vom fi nevoiţi să retragem acele sume de bani de la administraţiile care nu ştiu să cheltuiască şi să dăm resurse financiare acelor administraţii care ştiu să organizeze licitaţii şi să facă investiţii publice.
Vreau să fiu foarte clar şi să spun că aceeaşi măsură şi acelaşi principiu se aplică şi în administraţiile centrale. La sfârşitul trimestrului doi, voi face o analiză foarte riguroasă, în cadrul Guvernului, cu privire la investiţiile realizare de către ministere şi de către ordonatorii principali de credite. Ministerele care nu vor fi în stare să cheltuiască pe investiţii banii alocaţi, vor avea şi ele o problemă, în sensul că vor fi alocate mai multe resurse spre acele ministere care ştiu să facă investiţii publice masive pe banii pe care i-a dat Guvernul. La fel şi ceilalţi ordonatori de credite – în măsura în care vom constata că, după două trimestre, nu s-au încadrat în obligaţiile legale de a utiliza banii pentru investiţii, îi vom lua de la cei care nu ştiu să utilizeze banii pentru investiţii şi îi vom da acelora care ştiu să utilizeze banii pentru investiţii publice, în domeniile despre care am vorbit.
Deci tratăm cu aceeaşi unitate de măsură administraţiile locale şi administraţia centrală, pentru că ne interesează un singur lucru: performanţa, eficienţa, transparenţa utilizării banului public în lucrări publice de infrastructură. Fără relansarea acestui domeniu, nu putem să sperăm că semnele încurajatoare, care au apărut în luna aprilie, vor continua şi în perioada următoare. Mă refer la semnele încurajatoare din economie. Nu în ultimul rând, aşa cum am spus, au fost semnate, până în acest moment, contracte de finanţare în valoare de 900 de milioane de euro pe fonduri europene. Cele mai multe dintre acestea sunt contracte de finanţare cu administraţiile locale şi judeţene. Aici, solicităm direct şi explicit administraţiilor locale să organizeze la timp licitaţiile pe fondurile europene. Am redus durata de la 87 de zile la 30 de zile pentru organizarea licitaţiilor şi aici, e adevărat, nu vom putea retrage banii europeni alocaţi prin semnarea contractului, dar acele administraţii locale care nu vor organiza la timp licitaţiile să nu mai spere că vor beneficia de suport financiar de la administraţia centrală pentru alte programe sau lucrări de investiţii. Dorim, pe această cale, să îi responsabilizăm pe toţi cei care lucrează, în acest moment, cu bani publici sau cu bani europeni, că ei trebuie să fie utilizaţi pentru lucrările aprobate de infrastructură, cu respectarea principiului transparenţei şi legalităţii banului public.
Aş mai face o precizare. E vorba de un program extrem de important pe care Guvernul României îl are pentru susţinerea firmelor şi a locurilor de muncă. E un program pe care Guvernul României în parteneriat cu Comisia Europeană, din cadrul Fondului Social European, îl are pentru subvenţionarea salariilor noilor angajaţi. Există posibilitatea ca firmele să primească sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor de 50% cu costul angajării şomerilor sau persoanelor tinere în firmele pe care le deţin. Dacă o firmă angajează un şomer sau un tânăr, timp de 12 luni statul prin fondurile europene suportă 50% din costurile de salarizare, existând posibilitatea să meargă până la 24 de luni această susţinere financiară pentru firmele respective. E vorba numai pentru această componentă de 61 de milioane de euro care se află la dispoziţie firmelor pentru a susţine locurile de muncă şi în acelaşi timp mediul privat în privinţa activităţii economice. De asemenea în acest program mai avem resurse financiare pentru a asigura formarea profesională a propriilor angajaţi, iarăşi bani care pot fi alocaţi firmelor, precum şi bani pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Bani care i-am pus la dispoziţie şi vor fi utilizaţi prin intermediul Ministerului Muncii pentru a întări în acest moment mediul privat pe componenta locurilor de muncă, iar oamenilor să le dăm posibilitatea să îşi găsească mai uşor, prin aceste stimulente pe care le acordăm firmelor, locuri de muncă în economia românească.
Reporter: Aţi vorbit despre reluarea creditării astăzi la postul public de radio. Aţi vorbit despre măsuri dure pe care guvernul le-ar putea lua băncilor străine care îşi retrag liniile de finanţare din România. Ne puteţi detalii ?
Emil Boc: Vreau să vă spun că Guvernul României contează pe parteneriatul cu BNR şi pe parteneriatul cu băncile din România sau cu filialele acestora. Credem în acest parteneriat, potrivit angajamentelor asumate şi că băncile îşi vor menţine liniile de creditare conform angajamentelor pe care le-am luat. Guvernul a făcut un efort extraordinar.....
Emil Boc: (…)Guvernul a făcut un efort extraordinar în parteneriatul cu Banca Naţională şi a luat acest împrumut de 20 de miliarde de euro, din care 13 miliarde de euro merg la Banca Naţională pentru consolidarea rezervelor valutare şi pentru dezgheţarea creditării.
Cred în acest parteneriat şi nu vreau să intru în mai multe detalii acum.
Reporter: Aţi vorbit despre o suprataxare a profiturilor acestor bănci în cazul în care vor pleca cu banii din ţară.
Emil Boc: Doacamdată vorbesc doar de partea pozitivă a lucrurilor şi am încredere că toată lumea îşi va respecta angajamentele date.
Reporter: Înţeleg că vă retrageţi declaraţia de la postul de radio?
Emil Boc: Înţelegeţi ce v-am spus eu de la acest microfon. Alte întrebări dacă sunt.
Reporter: Aţi spus că aveţi în vedere refacerea acordurilor cu băncile.
Emil Boc: Poftiţi!?
Reporter: Aţi spus astăzi că aveţi în vedere refacerea acordurilor cu băncile.
Emil Boc: Nu. Nu e vorba despre aşa ceva. Băncile au avut cu FMI, la Viena, o întâlnire în care s-au angajat să îşi menţină liniile de finanţare pentru România şi acest lucru am convingerea că se va respecta. Iar, despre ceea ce vorbit mai înainte – era doar de un semnal este doar că acest guvern al României este preocupat ca banii să rămână în economia românescă şi că avem nevoie de resurse financiare pentru dezgheţarea creditării.
Reporter: Deci nu există dovezi clare că băncile au retras banii?

Emil Boc: Nu. Nu despre asta am vorbit. Am încredere în băncile româneşti că îşi vor menţine angajamentele date.

Reporter: Aveţi la cunoştinţă, în momentul acesta, că există probleme de proiectare la centura capitalei?
Emil Boc: Or să dea cei de la Ministerul Transporturilor detaliile tehnice. Nu vreau să intru în detalii, pentru că nu le cunosc în profunzime. Ştiu doar că sunt discuţii pe marginea proiectului, dar cei abilitaţi sunt în măsură să vi le facă cunoscute. Vă mulţumesc.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 19.05.2009

(sursa: http://www.guv.ro/declaratii-de-presa-sustinute-de-premierul-emil-boc__l1a105210.html)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.