14 May 2009

Procedura de deficit excesiv 2


Vorbeam cu ceva timp în urmă despre procedura de deficit excesiv pe care Comisia Europeană doreşte să o declanşeze pentru România (Procedura de deficit excesiv). Cum între timp lucrurile au evoluat, aduc şi alte amănunte despre această procedură.

În cadrul procedurii de deficit excesiv Comisia prezintă rapoartul pentru România
3/05/2009 Având în vedere deficitele bugetare de mai mult de 3% raportate în 2008, Comisia Europeană a adoptat astăzi, în cadrul componentei corective a Pactului de stabilitate şi creştere, rapoarte pentru Lituania, Malta, Polonia şi România. Ţinând seama de contextul economic şi de toţi ceilalţi factori relevanţi, s-a examinat dacă deficitul nu s-a îndepărtat prea mult de valoarea de referinţă şi dacă depăşirea a avut un caracter excepţional sau temporar. Comisia a ajuns la concluzia că în niciunul din cazuri nu a fost respectat criteriul deficitului din tratat. În luna februarie, Comisia a iniţiat deja proceduri de deficit excesiv pentru Franţa, Grecia, Irlanda, Letonia şi Spania (a se vedea IP/09/274).

„Numeroase state ale Uniunii Europene au în momentul de faţă deficite de peste 3%, în principal datorită recesiunii economice care atrage după sine scăderea veniturilor fiscale şi creşterea ajutoarelor de şomaj. Malta şi Polonia au adoptat o serie de măsuri de stimulare a economiei conforme cu planul de redresare economică al UE. Aplicarea Pactului de stabilitate şi creştere cu flexibilitatea introdusă în 2005 este esenţială, la fel ca şi găsirea unei căi de ajustare pentru corectarea în timp util a deficitelor şi a datoriilor. Acest lucru prezintă o importanţă deosebită pentru menţinerea pe termen mediu şi lung a sustenabilităţii finanţelor publice.”, a declarat Joaquín Almunia, comisarul pentru afaceri economice şi monetare.


România

Deficitul public al României a atins 5,4% din PIB în anul 2008.Cifra reflectă, în principal, derapări importante ale cheltuielilor curente, în special ale cheltuielilor cu salariile din sectorul public şi ale cheltuielilor cu prestaţiile sociale, precum şi previziuni exagerat de optimiste privind veniturile şi, în mai mică măsură, o scădere bruscă a veniturilor colectate în ultimul trimestru al anului 2008 datorită încetinirii economice.România a urmat o politică bugetară pro-ciclică în perioada de creştere explozivă a cererii 2005-2008, deficitul global crescând de la 1,2% în 2005 la 5,4% din PIB în 2008, în ciuda creşterii medii reale a PIB-ului de 6,5%.Această evoluţie reflectă în mare măsură slaba planificare şi execuţie bugetară.

Începând din 2009, politica bugetară vizează corectarea importantelor dezechilibre interne şi externe care au fost lăsate să ia amploare în economie. Aceasta face parte din programul economic adoptat în aprilie 2009 ca răspuns la asistenţa financiară acordată României de Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alţii (a se vedea IP/09/611).Conform programului, în 2009 România va limita deficitul la 5,1%.În cazul nemodificării politicilor, previziunile de primăvară 2009 ale Comisiei estimează atingerea unui deficit la 5,6% din PIB în 2010, pe fondul unei încetiniri economice semnificative.

Depăşirea valorii de referinţă nu poate fi considerată excepţională în sensul dispoziţiilor din tratat şi din Pactul de stabilitate şi creştere, cum nu poate fi considerată nici temporară. Acest lucru sugerează că nu se îndeplineşte criteriul privind deficitul din tratat.

(sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/deficit_excesiv_ro.htm#_ftnref1)

REPORT FROM THE COMMISSION
Romania
Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty


REGULAMENTUL (CE) NR. 1467/97 AL CONSILIULUI
din 7 iulie 1997
privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv
(JO L 209, 2.8.1997, p. 6)


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3605/93 AL CONSILIULUI
din 22 noiembrie 1993
privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexată Tratatului de instituire
a Uniunii Europene
(JO L 332, 31.12.1993, p. 7)


(sursa: http://eur-lex.europa.eu)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.