03 May 2009

Operaţiunea Ordonanţa de Urgenţă


Căutam ordonanţa de urgenţă care cuprinde acel aşa numit "Impozit forfetar" şi, din greşeală, am dat peste o altă ordonanţă...

Am căutat această ordonanţă pentru că se referea la PF-uri şi alte firme mici... Şi ce văd?

Articol unic. - Alineatele (2) si (3) ale articolului 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului in temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta pot functiona in baza certificatului de inregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Pana la implinirea termenului de 2 ani, persoanele prevazute la alin. (2) vor opta pentru desfasurarea activitatii in una dintre formele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. Dispozitiile cap. II se aplica in mod corespunzator."


Şi mi-am spus, ia să văd, aşa de curiozitate, ce e cu ordonanţa asta de se modifică...?


Art. 39. -

(1) Procedurile desfăşurate potrivit Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data iniţierii acestora.

(2) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate şi înregistrate în registrul comerţului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonanţe de urgenţă pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Până la împlinirea termenului de un an, persoanele prevăzute la alin. (2) vor opta pentru desfăşurarea activităţii în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Dispoziţiile cap. II se aplică în mod corespunzător.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) care nu şi-au exercitat dreptul de opţiune îşi încetează activitatea şi vor fi radiate din registrul comerţului, din oficiu, fără nicio altă formalitate.

(5) Rezoluţia prin care directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal dispune radierea se publică pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi se afişează, sub formă tabelară, la sediul oficiului registrului comerţului unde s-a dispus radierea. Împotriva rezoluţiei se poate formula plângere, în condiţiile art. 12, care se aplică în mod corespunzător.


Păi zi domnule aşa, deci este vorba despre Legii nr. 300/2004. Spre norocul meu, căutând LEGE nr.300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, am nimerit pe site-ul camerei deputaţilor şi am descoperit, înainte de a mai deschide legea, că este abrogată chiar de Ordonanţa de Urgenţă descoperită ceva mai sus care făcea referire la ea, adică O.U.G. nr.44/2008.

Cum vine asta, dau o ordonanţă de urgenţă în care fac referire la o lege pe care o aprob cu aceiaşi ordonanţă? Apoi onoraţii guvernanţi dau o ordonanţă de urgenţă care modifică o ordonanţă de urgenţă care se referă la o lege pe care o abrogă? Eu ştiu că limbajul juridic nu este acelaşi cu limbajul "civil", dar dacă este vorba ca eu, ca cetăţean ce nu a făcut facultatea de drept, să şi înţeleg ceva, poate că aceste legi ar trebui să-mi explice cum anulez o lege şi ea este totuşi în vigoare?

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.