12 May 2011

Cum de s-a ajuns la creştere economică? Partea I


Avem o creştere economică trâmbiţată peste tot. haideţi să vedem că spune statistica, poate ne prindem cum de s-a ajuns la creştere economică, că de aia ne oferă BNR date.


Grafic: Produsul Intern Brut realData variaţie anuală
(serie brută)
variaţie trimestrială
(serie ajustată sezonier)

procente
2008T1 8,6 3,7
2008T2 9,6 1,6
2008T3 9,4 -0,1
2008T4 3,2 -2,2
2009T1 -6,1 -4,8
2009T2 -8,7 -1,4
2009T3 -7,1 0,9
2009T4 -6,5 -1,4
2010T1 -2,2 -0,2
2010T2 -0,5 0,2
2010T3 -2,2 -0,7
2010T4 -0,6 0,1Sursa: INS


Deci, în condiţiile în care variaţia anuală a fost -0,6%, variaţia pe trimestru, cea trâmbiţată, a fost +0,1%

Ştiind că PIB-ul real se obţine adunând consum final total cu formarea brută de capital şi cu export net (toate exprimate în puncte procentuale), putem să urmărim "contribuţia" componentelor cererii la dinamica PIB.


Contribuţia componentelor cererii la dinamica PIB

Data consum final total formare brută de capital export net PIB real

puncte procentuale procente
2008T1 12,9 2,7 -7,0 8,6
2008T2 10,3 2,4 -3,1 9,6
2008T3 13,9 -3,2 -1,3 9,4
2008T4 -3,9 2,5 4,5 3,2
2009T1 -8,1 -7,6 9,6 -6,1
2009T2 -8,9 -9,2 9,4 -8,7
2009T3 -6,6 -8,0 7,5 -7,1
2009T4 -3,2 -7,9 4,6 -6,5
2010T1 -3,9 2,0 -0,3 -2,2
2010T2 -1,2 2,8 -2,1 -0,5
2010T3 -0,7 -2,0 0,6 -2,2
2010T4 -1,6 0,4 0,6 -0,6

Sursa: INS, calcule BNRCe observăm?
Observăm că domnul Tăriceanu şi-a dat seama brusc că nu mai sunt bani şi a stopat cheltuielile de consum în cel de al patrulea trimestru, iar banii economisiţi din consum s-au mutat spre capital şi export.

În perioada trimestrelor 1-3 2009, cea în care PDL a guvernat alături de PSD, avem o cădere accentuată a PIB-ului iar guvernul încearcă să rezolvă această problemă economisind cât mai mult de la consum. De asemenea avem şi o decapitalizare şi o creştere masivă a exporturilor...

După plecarea PSD, ritmul economisirii pe seama cheltuielilor scade, se reduce drastic exportul şi se revine la investirea în capital. Variaţia PIB-ul este descendentă, în dinţi de fierăstrău.

Scăderea consumului are două componente, consumul populaţiei şi consumul administraţiei publice. Discursul PDL este că s-a muncit pentru a se limita consumul administraţiei, omul gras (entitatea publică) în viziunea preşedintelui, care stă pe spatele omului slab, adică populaţia (entitatea privată). Să vedem cum se traduce aceste iniţiative ale guvernului în cifre, scad cheltuielile publice pentru a oferi mai mult populaţiei?

Consumul final efectiv
Data consum final total consumul populaţiei consumul administraţiei publice

variaţie anuală (%)
2008T1 13,5 14,2 7,3
2008T2 12,0 12,5 7,0
2008T3 19,5 17,6 47,0
2008T4 -4,6 -3,7 -12,0
2009T1 -8,6 -9,9 4,0
2009T2 -10,4 -11,9 4,5
2009T3 -8,9 -9,6 -0,9
2009T4 -4,0 -4,3 -1,6
2010T1 -4,3 -4,4 -3,2
2010T2 -1,4 -1,0 -4,1
2010T3 -1,0 -1,1 -0,2
2010T4 -2,0 -1,7 -4,5
Sursa: INSObservăm o creştere brusc aproape neverosimil de mare în Trimestrul 3 al anului 2008. Această creştere este cea blamată în discursul "moştenirii dezastruoase". Pe trimestrul 4 al anului 2008, avem şi o scădere la fel de bruscă.

Culmea este însă că pe 2009 constatăm o prăbuşire efectivă a consumului populaţiei în timp ce "omul gras" e pe creştere şi apoi scade foarte puţin. Abia în 2010 consumul populaţie şi consumul administraţiei publice au o scădere oarecum echivalentă.

Dar să vedem cam la ce anume s-a făcut "economie".

Achiziţii de mărfuri şi servicii*


Data bunuri durabile bunuri de uz curent exclusiv carburanţi carburanţi servicii de piaţă

variaţie anuală (%)
2008T1 29,4 15,2 28,3 8,6
2008T2 19,3 22,1 35,0 14,3
2008T3 11,0 21,2 24,7 4,4
2008T4 -12,3 -0,5 11,9 -14,2
2009T1 -23,5 7,9 -16,0 -6,0
2009T2 -27,2 -1,9 -23,5 -19,2
2009T3 -30,3 -4,5 -20,6 -20,3
2009T4 -18,9 -0,2 -17,3 -14,6
2010T1 -23,2 -6,7 -5,0 8,5
2010T2 -11,7 -1,4 5,5 14,9
2010T3 -14,6 -5,5 10,3 13,8
2010T4 -8,1 -8,3 0,6 17,8
2011 ian.-feb. -0,5 -7,1 -15,1 4,8

*) pe baza datelor privind volumul cifrei de afaceri în comerţ şi servicii de piaţă pentru populaţie

Sursa: INS, calcule BNRSe observă că cea mai mare scădere o avem la bunuri durabile şi bunuri de uz curent.

Să vedem motivele pentru care variază consumul populaţiei.

Consumul populaţiei şi principalele surse de finanţare
Data cheltuieli cu achiziţii de mărfuri şi servicii* venit disponibil credite pentru consum nou acordate

variaţie anuală (%)
2008T1 14,6 13,3 26,8
2008T2 16,5 20,2 4,2
2008T3 16,0 19,0 -7,9
2008T4 -6,4 15,3 -51,7
2009T1 -15,5 9,1 -77,1
2009T2 -20,0 -5,4 -75,7
2009T3 -19,0 -1,4 -73,3
2009T4 -12,7 -13,9 -53,6
2010T1 -6,4 -6,6 12,8
2010T2 -0,9 -4,6 29,8
2010T3 -3,0 -7,7 14,1
2010T4 -1,7 -8,8 20,2
2011 ian.-feb. -8,6 -8,2 27,2
*) pentru ian.-feb. 2011 s-a utilizat volumul
cifrei de afaceri în comerţ şi servicii de piaţă
Sursa: INS, MFP, calcule BNR

Se observă că iniţial consumul a scăzut pe seama refuzului băncilor de a mai acorda credite, apoi a scăzut pe seama scăderii veniturilor. Consumul a scăzut rapid atunci când cele două s-au concertat. Relansarea creditelor a condus şi la creşterea consumului, acei dinţi de fierăstrău din anul 2010 se regăsesc mai ales la rubrica creditării.

Referitor la investiţii...

Investiţii realizateData formarea brută
de capital fix
utilaje (incl. mijl. de transport) lucrări de construcţii noi reparaţii capitale

variaţie anuală (%)
2008T1 27,5 34,7 32,5 98,6
2008T2 25,1 23,9 34,8 51,3
2008T3 20,0 14,4 27,8 65,6
2008T4 1,1 3,6 7,3 18,1
2009T1 2,8 -5,0 6,6 -6,0
2009T2 -29,7 -53,3 -8,6 -27,4
2009T3 -27,5 -43,7 -18,6 -34,1
2009T4 -31,3 -57,1 -22,6 -21,3
2010T1 -28,3 -30,4 -29,4 -36,3
2010T2 -7,8 -1,6 -17,5 16,0
2010T3 -15,5 -9,2 -23,1 -13,5
2010T4 -4,7 -0,4 -11,0 4,6

Sursa: INS, calcule BNRLăsând un pic la o parte economia, să vedem cum stăm cu locurile de muncă...

Măsuri ale cererii de forţă de muncă*
Data locuri de muncă vacante disponibilizări (curente şi colective) număr
salariaţi

mii persoane; medii lunare
2008T1 58,0 11,4 4.790,1
2008T2 50,7 11,5 4.809,3
2008T3 55,0 13,2 4.817,4
2008T4 51,3 18,6 4.800,4
2009T1 30,4 32,4 4.777,1
2009T2 35,8 40,0 4.642,8
2009T3 36,7 39,8 4.526,4
2009T4 36,2 36,2 4.430,8
2010T1 38,1 33,4 4.331,4
2010T2 41,1 29,6 4.263,3
2010T3 38,4 28,6 4.206,3
2010T4 40,0 24,4 4.151,5
2011 ian.-feb. 38,9 16,6 4.118,6
*) date ajustate sezonier

Sursa: ANOFM, INS, calcule BNR

Observăm că după ce piaţa muncii se stabilizase prin 2008 la 4,8 milioane de salariaţi, o dată cu venirea PDL la guvernare piaţa muncii pierde trimestrial salariaţi.

Rata şomajului se determină prin raportarea numărului total de şomeri la populaţia activă şi se exprimă în procente. Nivelul ratei şomajului şi evoluţia acesteia reprezintă unul din barometrii în funcţie de care se iau anumite măsuri de protecţie socială sau decizii de politică economică. Rata globală standardizată BIM, care se calculează ca raport între numărul şomerilor în sens BIM şi populaţia activă totală; are cea mai mare sferă de cuprindere, fiind cea mai utilizată în comparaţiile internaţionale.

Rata şomajului*
Data rata şomajului înregistrat rata şomajului BIM

procente
2008T1 3,8 5,8
2008T2 3,9 5,8
2008T3 4,0 5,8
2008T4 4,2 5,7
2009T1 4,9 6,3
2009T2 5,9 6,6
2009T3 6,8 7,3
2009T4 7,5 7,4
2010T1 7,9 7,4
2010T2 7,8 7,1
2010T3 7,6 7,4
2010T4 7,0 7,3
2011 ian.-feb. 6,3*) date ajustate sezonierSursa: INS, calcule BNR

Şi acum, ceva cu adevărat dramatic: SALARIUL NET

Grafic: Salariul net real*Data economie industrie sector bugetar alte servicii
variaţie anuală (%)
2009T1 9,3 8,5 10,5 7,1
2009T2 2,7 3,1 -0,1 2,9
2009T3 0,6 3,7 -4,4 0,5
2009T4 -3,4 3,6 -14,3 -2,2
2010T1 0,9 6,4 -7,4 1,8
2010T2 -0,9 3,1 -7,5 0,3
2010T3 -8,4 -0,9 -26,7 -1,6
2010T4 -7,4 -1,0 -23,6 -1,7
2011 ian.-feb. -6,8 0,3 -23,5 1,1

*) deflatat cu IPCSursa: INS, calcule BNRNu-i aşa că aceste cifre sunt zdrobitoare... "Să trăiţi bine!"...

Şi acum ceva de actualitate, creşterea preţurilor la combustibili. Vă amintiţi că de multe ori combustibilii îşi măresc preţurile pentru că există o creştere internaţională, pe de altă parte la scăderea preţului barilului de ţiţei benzina nu mai scade la fel de spectaculos precum creşte. Iată ce ne spune statistica.

Preţul petrolului şi preţul intern al combustibililorData preţul petrolului Brent
(exprimat în lei)
preţul intern al combustibililor
(scala din dreapta)

variaţie anuală (%)
ian.08 65,04 7,13
feb.08 57,92 9,77
mar.08 57,33 12,30
apr.08 51,23 12,70
mai.08 76,72 13,36
iun.08 82,01 14,38
iul.08 71,31 15,94
aug.08 59,36 15,36
sep.08 31,99 15,13
oct.08 3,76 13,93
nov.08 -28,89 8,41
dec.08 -47,41 2,76
ian.09 -39,96 3,58
feb.09 -38,35 5,63
mar.09 -38,45 3,96
apr.09 -36,72 2,22
mai.09 -39,38 0,41
iun.09 -33,67 1,28
iul.09 -35,92 0,63
aug.09 -19,65 2,77
sep.09 -19,75 2,44
oct.09 4,46 3,84
nov.09 41,76 9,17
dec.09 85,91 13,18
ian.10 58,90 15,28
feb.10 52,91 11,48
mar.10 55,26 12,86
apr.10 63,61 13,66
mai.10 44,06 13,63
iun.10 25,74 11,69
iul.10 30,79 13,49
aug.10 18,00 11,24
sep.10 29,00 13,20
oct.10 21,01 12,76
nov.10 21,54 11,81
dec.10 37,61 15,35
ian.11 39,48 13,97
feb.11 45,49 14,20
mar.11 43,61 14,53Sursa: INS, AIE, calcule BNR

Şi pentru că astăzi importantă este variaţia preţului cartofului...

Preţurile producţiei agricole
Data total produse animale produse vegetale

variaţie anuală (%)
2008T1 24,6 10,5 36,6
2008T2 22,5 15,4 27,3
2008T3 7,6 21,0 -0,7
2008T4 -0,4 22,3 -14,7
2009T1 -10,4 21,0 -23,5
2009T2 -7,8 17,2 -18,9
2009T3 -8,9 10,7 -13,8
2009T4 -1,1 5,0 -3,4
2010T1 -0,8 0,5 -1,6
2010T2 -2,3 -3,3 -2,0
2010T3 15,6 -0,6 20,6
2010T4 25,0 2,2 35,8
2011 ian. 29,1 2,9 48,5
2011 feb. 44,1 5,1 69,7
Sursa: INS


(va continua Cum de s-a ajuns la creştere economică? Partea II)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.