14 December 2010

Statut


Trebuie să încep prin a spune că citatul este din vechiul Statut al PSD, nu ştiu cum stă treaba în noul statut... Din păcate pe cel nou nu l-am găsit pe nicăieri, deşi l-am cerut chiar liderilor PSD atunci când s-a schimbat.

Trebuie să spun că, după formula de statut pe care o văd eu, sancţiunea trebuia dată de "organele de conducere ale organizaţiei care a hotărât primirea în partid a celui ce urmează a fi sancţionat". După ce această sancţiune se formulează, ea poate să nu fie aprobată de forul ierarhic superior... Democraţia din partid protejează prin această prevedere pe membrul de partid de abuzul "centrului", sancţiunea trebuie să fie a organizaţiei care a hotărât primirea în partid. Din câte înţeleg, de data aceasta nu s-a întâmplat aşa, deci sancţiunea nu s-a făcut conform statutului şi ar trebuia anulată.


Secţiunea a 4-a

Sancţiuni disciplinare.
Proceduri de aplicare.

Articolul 12

Membrilor Partidului Social Democrat care au săvârşit abateri de la prevederile Statutului ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni:

(1) discutarea şi avertizarea în Biroul organizaţiei teritoriale în evidenţa căreia se află sau în organul de conducere din care fac parte;

(2) avertismentul ultimativ;

(3) suspendarea din funcţie pe timp limitat ori revocarea din funcţia de conducere;

(4) retragerea sprijinului politic pentru funcţiile alese în Parlamentul European, Parlamentul României, consiliile judeţene şi locale, de primar sau viceprimar, precum şi pentru funcţiile numite în autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, obţinute ca urmare a susţinerii politice.

(5) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni din calitatea de membru al partidului;

(6) excluderea din Partidul Social Democrat.

Articolul 13

(1) Sancţiunile prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (5) se hotărăsc de organele de conducere ale organizaţiei care a hotărât primirea în partid a celui ce urmează a fi sancţionat, cu votul majorităţii membrilor acestora şi vor fi confirmate de organul ierarhic superior.

(2) Procedura de sancţionare se declanşează din oficiu sau la sesizarea organelor ierarhic superioare.

(3) Suspendarea ori revocarea din funcţia de conducere pe care o îndeplineşte se face de către organul care l-a ales sau de organul de conducere ierarhic superior;

(4) Retragerea sprijinului politic pentru o funcţie politică sau administrativă, se hotărăşte de către organul de conducere care l-a acordat sau de organul ierarhic superior.

(5) Excluderea din partid se hotărăşte, cu votul majorităţii membrilor, de Biroul organizaţiei comunale, orăşeneşti sau de Comitetul executiv al consiliului municipal sau de sector al municipiului Bucureşti şi se confirmă de organul ierarhic superior. Membrii de partid din organele alese ale PSD pot fi excluşi din partid, numai cu acordul formulat în scris, de către organul de conducere executivă în plan naţional sau judeţean.

(6) Ridicarea sancţiunii este de competenţa organului de conducere care a hotărât aplicarea acesteia, după împlinirea unui termen de cel puţin şase luni.

(7) Reprimirea în partid, respectiv adeziunea persoanelor care solicită primirea în partid după ce au fost excluse sau şi-au pierdut calitatea de membru prin înscrierea în alte partide, poate fi luată în dezbatere, după trecerea unui termen de minim un an de la data solicitării.


Articolul 14

(1) Hotărârea de sancţionare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Integritate Morală sau a municipiului Bucureşti ori, după caz, la Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală a Partidului Social Democrat, în raport cu funcţia deţinută de cel în cauză la nivel teritorial sau central, ori cu organul care a aplicat sancţiunea.

(2) Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Integritate Morală, respectiv a Municipiului Bucureşti ori, după caz, Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală, pot fi sesizate de organele de conducere executive în plan judeţean (respectiv al municipiului Bucureşti) sau naţional, sau se poate sesiza din oficiu, în legătură cu abaterile grave săvârşite de membrii de partid cu funcţii de conducere sau care ocupă funcţii şi demnităţi publice, în plan judeţean (respectiv al municipiului Bucureşti) sau naţional şi pot propune organelor competente aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 12.

(3) Membrii Comisiei Judeţene de Arbitraj şi Integritate Morală precum şi membrii Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală pot fi sancţionaţi numai de către comisia din care fac parte. Deliberarea Comisiei se face fără participarea la vot, a celui în cauză.

(sursa: http://www.psd.ro/documente1.php?newf_id=4)

Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a fost suspendat pentru şase luni din PSD, decizia fiind luată, luni, de Biroul Permanent Naţional, cu majoritate de voturi, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din partid.
Decizia de suspendare a lui Geoană pentru şase luni este prevăzută la alin. (5) art. 12 din Statut, referitoare la sancţiuni.

Sursele citate au precizat că pentru suspendarea lui Geoană au votat 16 membri ai BPN, în timp ce alţi şase au fost împotrivă.

Cu toate acestea, preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, în conferinţa de presă de la finalul şedinţei BPN, că Mircea Geoană a fost sancţionat, dându-i-se un "avertisment". El nu a dat detalii despre natura sancţiunii.

(sursa: http://www.mediafax.ro/politic/mircea-geoana-suspendat-pentru-sase-luni-din-partid-7809413)

ÎNCĂLCAREA STATUTULUI DE PARTID NU ESTE O OPŢIUNE. STATUL ESTE CONSTITUŢIA PARTIDULUI. MILITEZ PENTRU DEMOCRAŢIA DIN CADRUL PARTIDELOR!


UPDATE:
Au fost 16 voturi pentru, 6 contra şi o abţinere. Liderii care au votat împotriva sancţionării lui Geoană sunt: Ion Iliescu, Marian Vanghelie, Ecaterina Andronescu, Adrian Severin, Ion Toma şi Ion Prioteasa. Rodica Nassar s-a abţinut.
(sursa: http://sutu.ro/kiseleff-si-modrogan/geoana-suspendat-6-luni-din-psd/)

Pentru a-i afla pe cei 16 cu voturi pentru... trebuie spus că din Biroul Permanent Naţional fac parte:

VICTOR PONTA
ION ILIESCU
ADRIAN NASTASE
LIVIU DRAGNEA
ECATERINA ANDRONESCU
DAN NICA
GHEORGHE NICHITA
ION TOMA
MARIAN VANGHELIE
TITUS CORLATEAN
RODICA NASSAR
CONSTANTIN NITA
ION PRIOTEASA
ROBERT NEGOITA
ION CALEA
MARIAN OPRISAN
IOAN CHELARU
VALERIU ZGONEA
ADRIAN SEVERIN

La lucrările BPN participă:
MIRCEA GEOANA
MIRCEA DUSA
ILIE SARBU
ROVANA PLUMB
NICOLAE BANICIOIU
EMIL RADU MOLDOVAN
(sursa: http://www.psd.ro/echipa.php)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.