18 December 2010

STS sau Serviciul de Telecomunicaţii Speciale


Tare aş vrea să se cerceteze care este rolul STS în "numărarea" voturilor la alegeri. Mie mi-a rămas un semn de întrebare chiar din seara în care domnul Băsescu ştia rezultatul alegerilor înaintea închiderii urnelor, la fel şi domnul Videanu.

DECRET nr. 1193 din 8 decembrie 2010 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,
în semn de înaltă apreciere a serviciilor deosebite aduse statului român, pentru rezultatele remarcabile obţinute în activitatea de concepţie, organizare, coordonare şi eficientizare a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Preşedintele României decretează:
Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, domnului general-locotenent ing. Marcel Opriş, director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 843 din data de 16 decembrie 2010


DECRET nr. 1145 din 26 noiembrie 2010 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 şi ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerile directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
Preşedintele României decretează:
Art. 1
Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate şi rezultate meritorii, maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1* la prezentul decret.
Art. 2
Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate şi rezultate meritorii, maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2* la prezentul decret.
Art. 3
Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate şi rezultate meritorii, maiştrilor militari şi subofiţerului prevăzuţi în anexa nr. 3* la prezentul decret.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

____
*Anexele nr. 1-3 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 844 din data de 16 decembrie 2010

(sursa: http://freelex.wolterskluwer.ro)

Încă o întrebare, ce este aşa de secret la STS astfel încât numele celor decoraţi este o informaţie clasificată? Îmi aduc aminte şi dorinţa ca STS să devină un serviciu de informaţii... Ceva putred în România?

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.